2015 m. kovo 26 d., ketvirtadienis

 1.   METODO PAVADINIMAS

          Skyriaus (temos) mokymosi įsivertinimas bei pažangos planavimas

         2.   TIKSLAS


               Mokyti mokinius įsivertinti savo veiklą bei planuoti pažangą.


         3.   PRIVALUMAS


           Mokiniai po kiekvieno kontrolinio darbo atlieka skyriaus mokymosi analizę pagal pateiktus klausimus bei numato pažangos planavimo žingsnius. Mokinio veiklos įsivertinimas kaupiamas matematikos aplanke, todėl apibendrinant mokinio veiklą galima remtis visų metų atliekama analize.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą