2018 m. lapkričio 28 d., trečiadienis
Praktinis užsiėmimas ,,Tradicinių ir inovatyvių metodų dermė, skatinanti savivaldų mokymąsi“                  


Lapkričio 28d. įvyko metodinės tarybos praktinis užsiėmimas  „Tradicinių ir inovatyvių metodų dermė, skatinanti savivaldų mokymąsi“.                   
Etnokultūros pamoką mokytojams tema „Skaistaturgis. Ką perduosime ateinančioms kartoms?“ vedė lietuvių kalbos mokytoja ekspertė Alė Krinickienė ir etikos mokytoja metodininkė Vilhelmina Urbonienė.
Pamokoje taikytas išmokimo metodas - atvejo analizė.
Pamokos uždavinys- remiantis duota  medžiaga bei internetinėmis nuorodomis pasirinktoje vietoje  išanalizuoti pateiktą atvejį pagal skirtingų lygių klausimus ir savo įžvalgas pateikti pasirinkta forma.
Grupių darbas - atvejo „Skaistaturgis - ateinančioms kartoms: kas?ką?/kaip?/kodėl?“ analizė -  vyko  skirtingose vietose: bibliotekoje, muziejuje, informacinių technologijų, dailės, muzikos kabinetuose. 
Grupių įžvalgos pristatytos kūrybiškai ir inovatyviai - improvizacija, situacijų žaidimu, vaizdo klipu, vaizdo pranešimu.
Įsivertinimas- refleksija - Darbo rėmeliai.  

2018 m. lapkričio 12 d., pirmadienis

Ričardas Doveika: „Išvaduokime mokytojo pašaukimą“

Kunigo Ričardo Doveikos įkvepianti motyvacinė kalba respublikinėje konferencijoje „Noriu į mokyklą“

https://www.youtube.com/watch?v=F0trkfhUFIE&feature=share&fbclid=IwAR1IspzKWrmmjZLySzCsKVUsYOrkowSXRf6LuWUO3MO9pEdU_76YECCmyXQ