2016 m. lapkričio 30 d., trečiadienis

Gruodžio 1 d. - Pasaulinė AIDS diena

Siūlome paklausyti įdomios ir informatyvios Pasaulinei AIDS dienai skirtos prof. dr. Sauliaus Šaplinsko paskaitos  „AIDS: GERIAU ŽINOTI!”
https://www.youtube.com/watch?v=qwIv0DgXHok&feature=youtu.be

2016 m. lapkričio 24 d., ketvirtadienis

INTEGRUOTA RUSŲ KALBOS IR ETIKOS PAMOKA


Lapkričio 24 d. etikos ir rusų kalbos mokytoja Vilhelmina Urbonienė vedė atvirą integruotą pamoką Ic klasėje tema „Šeimos tradicijos ir papročiai“. Pamokoje aptartos šeimos vertybės, pristatyti papročiai bei tradicijos.
Mokytoja džiaugėsi pamokos sėkmėmis: 
1. Pamokai namų darbus ,,Gyvas reportažas" atliko ne tik mokiniai, bet ir tėvai, seneliai. Karinos močiutė papasakojo ir parodė kaip iškepti pyragą, Igno M. šeima papasakojo apie šeimos hobi - keliauti kartu, Ramunė nupiešė savo senelės portretą, kurį apibūdino nuostabiais būdvardžiais. 
2. Mokiniai išmoko vertinti šeimos svarbą. 
3. Mokiniai sukūrė po tris šeimos vertybes.2016 m. lapkričio 23 d., trečiadienisPAMOKA - SUSITIKIMAS
                                                    

Lapkričio 23 d.  trečių klasių gimnazistams  etikos mokytoja Vilhelmina Urbonienė vedė  integruotą etikos ir filosofijos pamoką -  susitikimą su būsimos knygos ,, Pasivaikščiojimai po  minčių kryžkeles"  autoriumi Andrejumi Gaidamavičiumi. Kiekvienas, pamokoje dalyvavęs mokinys, išgirdo nepakartojamų minčių, skirtų pažadinti sąžinę.
Mokiniams labiausiai patiko ši gerb. Andrejaus mintis: ,,Pagauni save? Supykstant, meluojant pavydint... Pagauni savo pašaipą, apkalbas, tuščius pažadus... Pagauni ir kišk į karantiną. Taip išmoksime būti gerais žmonėmis"


2016 m. lapkričio 16 d., trečiadienis

2016-11-24  kviečiame dalyvauti tarptautinėje mokslinėje - praktinėje konferencijoje Lietuvos Edukologijos Universitete : 
,,Mokytojas šiandien ir rytoj: tarp realybės ir lūkesčių“
http://www.upc.smm.lt/naujienos/konferencija/siandien/Kvietimas-i-konferencija-LT-2.pdf

Planšečių panaudojimo galimybių pristatymas


Lapkričio 16 d. vyko neformalaus klubo „Diagnozė-mokytojas“ susirinkimas, kurio metu buvo pristatytos planšečių panaudojimo ugdymo procese galimybės. Mokytojai P. Jemeljanov ir Z. Karneckienė pasidalijo savo darbo su šiais išmaniaisiais įrenginiais patirtimi.


 

2016 m. lapkričio 15 d., antradienis

INTEGRUOTA LIETUVIŲ KALBOS, ISTORIJOS IR GEOGRAFIJOS PAMOKA

Lapkričio 15 d.  I a klasėje  vyko atvira integruota lietuvių kalbos, istorijos ir geografijos pamoka „Gamtos ir istorijos objektų poetizavimas padavimuose“, kurią vedė mokytojos Ona Baranauskienė, Alė Krinickienė ir Jurgita Politienė.
                    Pagal pateiktą klausimyną analizuodami ir lygindami tris skirtingų, mokslinio ir meninio, stilių tekstus -  geografijos, istorijos ir padavimą - mokiniai rengė ir pristatė  integruotus grupių pranešimus:  rinko informaciją apie nurodyto piliakalnio geografinę padėtį, gynybinę ar kitokią paskirtį, aiškinosi, kiek ir kaip padavime poetizuojama piliakalnio  padėtis ir/ar paskirtis, bandė argumentuotai atsakyti į klausimą „Ar pateiktąjį padavimą galima pavadinti metraščiu?“ 

Rigonda Skorulskienė. Internetinė paskaita skirta Eduka klasėje užsiregistravusiems vartotojams „Skaitmeniniai produktai sėkmingai vaikų ateičiai“

Rigonda Skorulskienė. Internetinė paskaita skirta Eduka klasėje užsiregistravusiems vartotojams „Skaitmeniniai produktai sėkmingai vaikų ateičiai“

2016 m. lapkričio 2 d., trečiadienis

METODINĖS TARYBOS POSĖDIS
                                                                      
Spalio 31 d. metodinės tarybos posėdyje svarstyta ugdymo turinio integravimo ir diferencijavimo galimybės, atsižvelgiant į įvairius mokinių gebėjimus. 
Nutarta organizuoti metodinių grupių susirinkimus, kuriuose būtų aptartos diferencijavimo ir integravimo patirtys pamokose bei popamokinėje veikloje. Įdomiausios patirtys bus paviešintos metodinės veiklos tinklaraštyje „Metodinis avilys“ (Patirties skrynioje).