2018 m. balandžio 19 d., ketvirtadienis


MOKOMĖS KITAIP 

Yra sukaupta daug žinių apie geros pamokos organizavimo būdus ir metodus, tačiau nėra vieno recepto, garantuojančio pamokos sėkmę. Atrasti veiksnius, didinančius pamokos efektyvumą, padeda kolegialus mokymasis. Gimnazijoje organizuota pamoka, kurioje mokiniais, vertintojais, stebėtojais buvo patys mokytojai. Darbas pamokoje, diskusijos, pastebėjimai, patarimai, atskleidė galimybes kaip galima tobulinti pamokų kokybę.