2022 m. sausio 5 d., trečiadienis

Vertimo menasŠiandienos švietimo prioritetas – gera pamoka. Daug apie tai kalbama, rašoma, tikėtina, daug gerų pamokų ir vyksta. Bet viena yra matyti ar girdėti apie jas, o kita – patirti gerą pamoką. Kad būtų drąsiau ir smagiau, kartu planuodamos ir dalydamosi atsakomybe už pamokos kokybę, atvirą integruotą anglų-lietuvių kalbų pamoką „Vertimo menas“ 2021 m. lapkričio 26 dieną  10 klasėje pravedė anglų kalbos mokytoja metodininkė Zita Karneckienė ir lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Asta Činčikienė.

 Sunkiausi ir daugiausiai laiko pareikalavę buvo paruošiamieji darbai. Pasirodo, ne taip lengva suplanuoti gerą pamoką, kurioje dirbtų ne mokytojas, o mokinys, kuri būtų aktuali ir nenuobodi šių dienų jaunam žmogui, puikiai įvaldžiusiam modernias technologijas, svajojančiam siekti karjeros aukštumų. Anglų ir lietuvių kalbos integracija pirmiausia atsispindėtų vertime, todėl ši idėja ir tapo pamokos tema. Pamokos pradžiai pasinaudojus etnolingvistikos žiniomis  buvo pasirinkta trumpa žaisminga situacija apie tai, kaip skirtingos tautos skirtingai mato ir interpretuoja supantį pasaulį. Toliau mokiniai susipažino su 10 svarbiausių  vertimo tezių, 5-7 iš kurių reikėjo panaudoti verčiant tekstą iš anglų į  lietuvių kalbą. Mokiniai dirbo grupėse po 4 savarankiškai pasiskirstę vaidmenimis, naudodamiesi internetiniais žodynais, pateikta užkoduota informacija QR kodų programėle, o atsiradus tarpusavyje neišsprendžiamoms problemoms, gavo mokytojų konsultacijas. Nebuvo nė vieno nedirbančio, bendromis grupės jėgomis pagaliau angliškas tekstas prakalbo lietuviškai. Visų grupių darbai pasitelkus Padlet platformą buvo įkelti į  išmanųjį ekraną, ten kartu buvo ir profesionalių vertėjų išverstas tekstas. Mokiniai matė skirtumus, įsivertino, aptarė, kiek ir kokių tezių panaudojo ir ką buvo galima daryti kitaip. Būta ir smagių diskusijų, kaip antai, ar gali laukti autobusas, kodėl anglai sodo namelį vadina pašiūre, ką mes darome su  mobiliuoju telefonu: baksnojame, liečiame, braukiame, tapšnojame ar…?

Taigi, ar gera buvo pamoka, jai pasibaigus gali pasakyti mokiniai ir vedę ar stebėję pamokas mokytojai. Labiausiai džiugina, kai mokiniai  diskutuoja, sako, kad nepastebėjo, kaip prabėgo laikas, kad buvo įdomu, kad buvo aišku, ką ir kaip turi padaryti, kad tai buvo jiems iššūkis, kurį daugiau ar mažiau pavyko įveikti. Po kolegialiai suplanuotos ir pravestos pamokos su pamoką stebėjusia direktoriaus pavaduotoja N.Kapačinskiene ir kolegomis nutarėme, kad pamokoje vyravo šiuolaikinės, geros pamokos paradigma, pasidžiaugėme  stipriosiomis pamokos pusėmis, kartu atradome ir naujų galimybių.


2022 m. sausio 3 d., pirmadienis

Žengiame į 2022-uosius!

Mielieji!

Sakoma, kai keičiasi metai, tarp jų atsiveria laiko plyšys, kuriame susilieja praeitis, dabartis ir ateitis. Po 12-os dūžių jos vėl atsiskiria. Iš šių trijų gyvenimo matų randasi linkėjimai. Praeitį matome per savo emocijas - šilumos ir džiaugsmo kitais metais. Dabartis - mūsų potyriai. Kuo daugiau labai gerų dienų 2022-aisiais. Ateitis - mūsų lūkesčiai ir planai. Kuo nuoširdžiausiai linkiu, kad jie visi įsikūnytų. Ir, žinoma, būkim SVEIKI!♥️Su Naujaisiais metais!