2018 m. gruodžio 26 d., trečiadienis

Iš anglų ir vokiečių kalbų mokytojos Zitos Karneckienės pamokų:ĮSIVERTINIMO BŪDAI:

Iš mokytojos B. Radziulienės pamokos:

SAVIVALDAUS MOKYMOSI BŪDAS:
Tema: Asmeninio laiško rašymas
Klasė 3 B1
Pamokos tikslas: Mokiniai, išsikėlę individualų mokymosi tikslą, patobulins laiško rašymo gebėjimus
Mokiniai jau yra parašę laišką, už kurį buvo įvertinti. Praeitą pamoką vyko klaidų analizė, tačiau mokytoja šiandien neima naujos  temos, o pamoką skiria savivaldžiam mokymuisi: mokiniai išsikelia tikslą, (taip netiesiogiai diferencijuojama užduotis) ką per 30 minučių patobulins: pvz. 5 mokiniai išsikelia tikslą išmokti be klaidų parašyti dvi įžangos frazes, kurias galima pritaikyti bet kuriame laiške, 4 mokiniai teigia, kad mokysis rašyti to paties laiško dėstymo dalį (vėl diferencijavimas, kurį pasirenka patys mokiniai), kad užsifiksuotų laiške vartojami diskurso žymekliai ir 2 mokiniai išsikelia tikslą išmokti be klaidų parašyti  2 pabaigos sakinius, kurie gali būti vartojami bet kuriame laiške. Mokytoja pasako, kad , jeigu mokiniai pasieks užsibrėžtą tikslą, rašydami kitą laišką jau turės 1 balą iš 10. Tai motyvuoja visus  mokinius. Per pamoką mokiniai dirba: juodraštyje daug kartų rašo sakinius, po to, tikrinasi , žiūrėdami į ištaisytą laišką, ar teisingai parašė.  Po 30 minučių, mokiniai pasiima ankstesnį, ištaisytą laišką ir patys tikrinasi, ar pavyko pasiekti tikslą (įsivertina). Pamokos pabaigoje mokytoja surenka jau mokinių pasitikrintus darbus (sakinius), kuriuos ištikrins (ar mokiniai nepaliko klaidų) ir kitą pamoką pasakys mokiniams, ar jie gaus vieną balą (vertinimas).