2019 m. gegužės 22 d., trečiadienisPraktinis užsiėmimas

„Įsivertinimas vertinimo procese“


Gegužės 22 d. įvykusiame  praktiniame užsiėmime aptarta reguliaraus įsivertinimo nauda mokiniui bei mokytojui ir tartasi dėl įsivertinimo būdų, laiko ir vietos ugdymo procese bei įtakos vertinimui. Diskusijoje dalyvavę skirtingų dalykų mokytojai pateikė savo įžvalgas, pastebėjimus  apie įsivertinimo vaidmenį ugdymo bei vertinimo procese: įsivertindamas mokinys turi akivaizdesnę galimybę pamatyti savo gebėjimų lygį, pajaučia atsakomybę už mokymosi rezultatus, o mokytojui lengviau dirbti kryptingai. Todėl įsivertinimas yra/ gali būti  pagalba ugdant/is. Įsivertinimą pamokos pabaigoje ir/ar išėjus skyrių mokytojas organizuoja savo nuožiūra, atsižvelgdamas į dalyko, klasės specifiką, temos/ skyriaus turinį.

2019 m. gegužės 10 d., penktadienisAtvejo analizė - įvairios perspektyvos

Mokinių grupės gauna tą pačią temą/ užduotį, ruošiasi savarankiškai ir pristato parengtas įžvalgas  pasirinkta forma:
grupės pranešimu,
interviu,
situacijų žaidimu,
improvizacija,
vaizdo klipu ir pan.
Mokiniai susidaro visuminį aptariamos situacijos vaizdą. Informacijos kartojimas/is irgi privalumas: ji geriau įsimenama.
Temų/užduočių  pavyzdžiai
Ko gali išmokti jaunas žmogus skaitydamas Homerą?
Ką ir kodėl šiandien pavadintume Antigonės maištu?
Kuo Baroko žmogaus pasaulėjauta artima šiandienos žmogaus pasaulėjautai?
Kuo šiandienos jaunam žmogui gali būti įdomus V. Šekspyras?
Pst. Galimi grupių įžvalgų vertinimo kriterijai:
Turinys – 5 t.
(Kalbėjimo trukmė – 4-5 min., jei tekstas skaitomas,  atimama 2,5 t.)
Struktūra – 2 t.
(yra visos trys struktūrinės dalys, jei trūksta kurios nors dalies, atimama 1 t.)
Kalbos vartojimas – 3t.
 (už  5 klaidas atimama po 1 tašką)
Iš viso 10 t.

Parengė
lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Alė Krinickienė

2019 m. gegužės 2 d., ketvirtadienis


Vilhelmina Urbonienė vedė pamokas Los Andžele ir San Diege

2019-03-07 – 2019-03-25 Švenčionėlių Mindaugo gimnazijos  mokytoja Vilhelmina Urbonienė Amerikos Lietuvių bendruomenės kvietimu viešėjo Kalifornijoje. Kelionę moderavo radijo laidų vedėja Rima Stanelytė. Kovo 9 d. mokytoja dalyvavo Los Andželo šv. Kazimiero lituanistinėje mokykloje „Protmūšyje“, skirtame  Kovo 11-ajai paminėti, kur apdovanojo  nugalėtojus. Kovo 10 dieną mokytoja sveikino tautiečius Los Andželo bendruomenės namuose renginyje, skirtame Kovo -11-osios minėjimui , o kovo 12 d. susitiko su Lietuvos Respublikos generaliniu konsulu Dariumi Gaidžiu Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate Los Andžele. Susitikimo metu buvo įteikta Švenčionėlių  Mindaugo gimnazijos direktorės Daivos Veronikos Gaidamavičienės  ir Kaltanėnų sporto ir turizmo centro direktoriaus Kęstučio Lisausko pasirašytos bendradarbiavimo sutartys bei Švenčionių rajono savivaldybės knyga apie Švenčionių rajoną. Vėliau mokytoja vedė intelektualų vakarą baleto mokyklos vadovės Eglės Špokaitės ir mokslininko Dainiaus Mačikėno namuose San Diege pamokas „Kas telpa širdutėje?“ ir „Gyvenimo kelias“  šeštadieninėje lietuviškoje šv. Kazimiero parapijos mokykloje Los Andžele. Dalyvavo  filmo  „Virš pilkų debesų“ peržiūroje ir analizėje su režisieriumi Mariumi Markevičiumi. Kovo 23 ir kovo 30 d. mokytoja Vilė kalbėjo Kalifornijos radijo laidose.
 Radijo laidos, kuriose kalbėjo mok. V. Urbonienė  įrašai:
Rima,radio,March23,2019.wav
 https://www.dropbox.com/…/Rima%2Cradio%2CMarch30%2C2019.wav…