2017 m. sausio 25 d., trečiadienis

INTEGRUOTA MATEMATIKOS - INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PAMOKA
„ TIESINIŲ LYGČIŲ SISTEMŲ  SPRENDIMAS 

Sausio 25d. 1c kl. vyko integruota matematikos - informacinių technologijų pamoka. 
Pamokoje mokiniai išmoko išspręsti tiesinių lygčių sistemą su skaičiuokle, įsivertino savo darbą ir aptarė asmeninę pažangą.
Mokiniams patiko dirbti mažose grupėse bei atlikti užduotis įvairiais būdais.
Mokytojai džiaugėsi mokinių aktyviu dalyvavimu ir kruopščiu darbu pamokoje.
Ačiū mokytojams Vidai Dindienei ir Gintarui Nalivaikai bei 1c klasės mokiniams už įdomią pamoką.

2017 m. sausio 24 d., antradienis

ATVIRA INTEGRUOTA LIETUVIŲ KALBOS IR  ANGLŲ KALBOS PAMOKA 
„ VERTIMO MENAS 

Sausio 24d. mokytojos metodininkės Asta Činčikienė ir Zita Karneckienė vedė atvirą integruotą pamoką „Vertimo menas“. 
Po pamokos mokytojos džiaugėsi mokinių aktyvumu, žingeidumu, praktinio darbo rezultatais bei pamokoje atskleistomis naujomis IKT panaudojimo galimybėmis: planšetės - vertimui ir naudojimuisi internetiniais žodynais bei ieškant informacijos apie autorių ir jo kūrybos bruožus, o internetinė siena PADLET- vertimų analizei, tarpusavio vertinimui bei įsivertinimui.