2017 m. gruodžio 4 d., pirmadienis

MT ir metodinių grupių posėdžiai 
,,Diferencijavimas ir individualizavimas. Patirtys ir galimybės"

Lapkričio mėn. mokytojai dalinosi patirtimi apie individualizavimo ir diferencijavimo galimybes pamokose. Metodiniuose susirinkimuose aptarė motyvacijos, diferencijavimo bei individualizavimo sąsajas, savą patirtį, sėkmes ir nesėkmes. Įrodyta, kad ugdymas yra sėkmingas tada, kai ugdymo turinys, mokymo metodai pritaikomi skirtingiems klasės mokinių sugebėjimų lygiams, poreikiams, mokymosi stiliams. Todėl visose grupėse mokytojai ieškojo efektyvių metodų, nukreiptų į mokinių intelektinius polinkius, stiprinančių mokinių mokymosi motyvaciją, skatinančių mokytojo ir mokinių bendradarbiavimą mokantis. Mokytojų gerosios patirties pavyzdžiai aprašyti ,,Patirties skrynioje"
INTEGRUOTA BIOLOGIJOS - ETIKOS PAMOKA 
,,AIDS: deriau žinoti"


Gruodžio 4 d. įvyko integruota biologijos - etikos pamoka 
,, AIDS - geriau žinoti" . Mokiniai analizavo ŽIV plitimo būdus, situaciją Lietuvoje ir Europoje, aptarė svarbiausias vertybes, būtinas norint išvengti užsikrėtimo ŽIV bei suprasti ir padėti užsikrėtusiems.

2017 m. lapkričio 2 d., ketvirtadienis

Vaizdo pamokų kūrimas

Lapkričio 2 dieną gimnazijos mokytojai susirinko į metodinį grupės „Diagnozė - mokytojas“ užsiėmimą „Vaizdo pamokų kūrimas“. Užsiėmimo metu buvo parodytos vaizdo pamokos kūrimo galimybės; mokytojai turėjo progą išbandyti Apowersoft Free Online Screen Recorder priemonę. Medžiagą ir nuorodas galite rasti čia.

2017 m. spalio 14 d., šeštadienis

ATVIRA ETIKOS PAMOKA

 Spalio 13d. I a klasėje mokytoja Vilhelmina Urbonienė vedė atvirą etikos pamoką ,,Kuo skiriasi tavo žvilgsnis nuo tavo požiūrio“?
 Mokiniai pasirašė pamokos Sutartį su savimi, kurioje nurodė kokio rezultato tikisi, o pamokos pabaigoje įsivertino.
 Pamokoje mokiniai atliko savęs pažinimo testą, skirtą žvilgsnio ir požiūrio nustatymui,  dirbdami grupėse, atliko užduotis, sukūrė po citatą (citata nugalėtoja: “ Prisipažinti suklydus, nesmerkiant kito dėl jo kaltės, augti kartu nepakenkiant, nes požiūrio esmė – geradarybė“).
 Pamokoje įgytos žinios  įtvirtintos naudojant „ Vertybių korteles“. Mokiniai Rolandas ir Džiugas puikiai atliko pamokos ekspertų vaidmenis, padėjo klasiokams atlikti užduotis.

 Plačiau apie pamoką - tinklaraščio puslapyje ,,Patirties skrynia".
 Ačiū mokytojai Vilhelminai Urbonienei už pamoką ir naujas idėjas.

2017 m. gegužės 17 d., trečiadienis

Tinkercad.com

Šauni 3D modeliavimo programėlė. Siūlau išbandyti. Labai intuityvi, paprasta, lengvai išmokstama, nereikia diegti, užtenka prisijungti: https://www.tinkercad.com/

2017 m. balandžio 29 d., šeštadienis

Balandžio 27 – oji lietuvių kalbos ir literatūros metodinė diena

            I c klasės mokiniai dalyvavo atviroje pamokoje „Semantinė pasakos „Tėvas neregys“ analizė“, kurią vedė mokytoja Nijolė Daubarienė. Pamokoje aiškintasi, kaip ir kodėl stebuklų pasakoje užkoduotos šiandienos žmogui svarbios siekiamybės. Mokiniams buvo pateiktas Greimo struktūrinės pasakos analizės modelis, teksto prasmės kvadratas. Aktualizuotos stebuklų pasakos veikėjų ir šiuolaikinio žmogaus vertybinės sąsajos.
Integruotas renginys „Kūrybos platforma: spalvos muzikos ir žodžio žaismė“, vykęs gimnazijos aktų salėje,skirtas mokinių kūrybiniams gebėjimams lavinti, saviraiškos galimybėms plėtoti. Kas yra kūryba? Iš ko ji gimsta? Iš noro pasakyti pasauliui ką nors prasmingo? Kas ji -širdies klyksmas ar džiaugsmo daina? - į tokius klausimus bandyta atsakyti renginyje.Atsakymų būta įvairių: improvizuota mokinės sukurtos pjesės fragmento repeticija, mokinių piešinių pagal pasirinktą B. Brazdžionio ar J. Vaičiūnaitės eilėraštį pristatymas, savos kūrybos skaitymai ir svarstymai, iš ko gimsta eilėraštis, atlikta dainapagal V. Mačernio sonetą, vaizdo klipo „Haiku pasaulis“ pristatymas ir aptarimas. Renginį organizavo mokytojos Alė Krinickienė ir Laimutė Martinkevičienė.


2017 m. balandžio 27 d., ketvirtadienis

Balandžio 27 dieną vyko gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinė diena


Vyko atviros integruotos fizikos - matematikos (mok. E. Karneckas ir  mok. T. Dudėnaitė), matematikos - chemijos (mok. V. Dindienė ir mok. N. Gudelienė), praktinis užsiėmimas mokytojams (mok. G. Nalivaika), patirties sklaida ,,Kolega-kolegai" (mok. D. Gaidamavičienė), renginys mokiniams (mok. N. Jankovska ir mok. J. Nalivaikienė).
Nuoširdžiai dėkojame svečiams Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos Adutiškio skyriaus direktoriui Algirdui Uzialai, mokytojai Gražinai Lazdinienei, Švenčionėlių progimnazijos mokytojoms Janinai Mikėnienei, Rasai Nalivaikienei  už  pasidalijimą gerąja patirtimi, pastebėjimus, patarimus ir nuoširdų bendradarbiavimą
Integruotoje  matematikos - fizikos pamokoje ,,Harmoningai svyruojančio kūno greitis ir pagreitis" mokiniai, remiantis matematikos ir fizikos žiniomis apie išvestinę, apskaičiavo harmoningai svyruojančių kūnų greitį ir pagreitį. Vaizdo pamokos ištrauka, matematikos ir fizikos mokytojų aiškinimas bei  padalomojoje medžiagoje pateikti pavyzdžiai mokiniams padėjo dirbant poromis ir grupėse atlikti užduotis ir suprasti sudėtingą temą.
Integruotoje matematikos - chemijos pamokoje ,,Tirpalų uždaviniai" mokiniai aktyviai aiškinosi, sprendė pateiktus uždavinius bei įsivertino savo pažangą. 
Praktiniame užsiėmime ,3D technologijų taikymas ugdymo procese" metodinės dienos dalyviai susipažino su 3D technologijų istorija, praktine reikšme bei su mokytojo Gintaro Nalivaikos pagalba suprojektavo ir atspausdino raktų pakabukus.
Po pamokų aptarimo  D. Gasidamavičienė pristatė gimnazijos metodinę veiklą bei pasidalijo Švenčionėlių Mindaugo gimnazijos gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinio būrelio sėkmėmis. 
Renginio ,,Linksmoji tiksliųjų ir gamtos mokslų estafetė" metu trys Švenčionėlių progimnazijos komandos ir trys Švenčionėlių Mindaugo gimnazijos pirmų klasių komandos lenktyniavo ieškodamos (pagal pateiktus nurodymus) užduočių stotelių bei rungėsi spręsdamos matematikos uždavinius, atlikdamios biologijos, chemijos, fizikos užduotis. Ačiū visiems mokiniams dalyvavusiems estafetėje ir žaidimo metu sužinojusiems įdomių faktų apie gamtos ir tiksliuosius mokslus. 


2017 m. balandžio 26 d., trečiadienisBalandžio 26 dieną vyko dorinio ugdymo, socialinių mokslų, menų psichologijos, technologijų ir kūno kultūros  metodinė diena


Vyko atviros etikos (mok. V. Urbonienė) ir istorijos (mok. D. Uzialienė) pamokos bei renginys, skirtas Europops dienai paminėti (mok. J. Politienė ir J. Guigienė).

Istorijos pamokoje metu buvo pristatytas istorinio pasakojimo kūrimo metodas. Pamokos tema: ,,Gyvenimas Sovietų Lietuvoje“. Pamoka vyko 2a klasėje. Pamokos tikslas: bendraujant ir bendradarbiaujant sukurti istorinį pasakojimą apie gyvenimą Sovietų Lietuvoje. Mokiniai dirbo  grupėmis. Jie išrinko svarbiausius teksto  teiginius, pasikeitę teiginiais sukūrė ir pritatė istorinį pasakojimą. Po kiekvieno pasakojimo vyko draugų vertinimas ir įsivertinimas.
Mokiniai į pamoką atnešė sovietinių pinigų kolekciją, radijo imtuvus, patefoną, ženkliukų ir medalių.


Etikos pamokoje ,, AŠ + TU. Asmenybės kelias" 2 b klasės mokiniai, remdamiesi pamokos medžiaga, sukurtomis iš savo inicialų vertybėmis ir gautomis pamokoje vertybėmis, pasirinkę 4 kelio ženklus, sukūrė gyvenimo kelią bei nurodė 4 stoteles.  Įdomiausias sukurtas citatas paviešino el. erdvėje ,, Nuomonės, citatos, mintys"
 Mokytoja pamoką pradėjo klausimu: kiek taurėje vandens ir kodėl asmenybės kelią šiandien pradedame nuo vandens? Mokiniai atsakė, kad vaikui gimus  jis nuprausiamas... Demonstruojamoje taurėje buvo ne tik vanduo, bet ir 3 akmenėliai - gyvenimo ydos, 3 kriauklės - perlų motinos, pamokos svečias, mokytoja Nijolė Kapačinskienė uždegė žvakę, linkėdama mokiniams pasiekti savo užsibrėžtą gyvenimo tikslą. 
Mokiniai aktyviai dalyvavo pamokoje ir noriai atliko testą, nustatydami, kurie kelio ženklai dominuoja jų sukurtame žmogutyje: draudžiamieji, nurodomieji ar įspėjamieji. Mokiniai naudodami šiuos ženklus nupiešė kelią į kalną ir užrašė 4 gyvenimo stotelių pavadinimus. 
Pamokos pabaigoje mokiniai  pristatė savo darbus, pakomentuodami savo pasirnkimus. Refleksijos metu, iš gautų vertybių (kaladėlių),  mokiniai sudėjo gyvenimo kelią.

Renginyje, skirtame Europos dienai paminėti dalyvavo 2 antrų klasių komandos. Mokiniai aktyviai ir žaismingai pasitikrino žinias apie Europos Sąjungos istoriją ir geografiją.


2017 m. balandžio 25 d., antradienisBalandžio 25 d. gimnazijoje vyko užsienio kalbų metodinė diena


Vyko viena atvira-integruota 
rusų k. – dailės pamoka ir dvi anglų kalbos pamokos, kurias stebėjo rajono mokytojai. Pamokas vedė mokytojos A. Karovackienė, J. Rimkienė, B. Radziulienė ir T. Ščiogoleva. Vėliau vyko stebėtų pamokų aptarimas. Po jo mokytoja Z. Karneckienė svečiams pristatė gimnazijos metodinę veiklą bei organizavo metodinį užsiėmimą tema „IKT taikymo galimybės užsienio kalbų pamokose“.2017 m. balandžio 24 d., pirmadienisKVIEČIAME REGISTRUOTIS Į SEMINARUS

2017 m. gegužės 4 d. BRANDOS DARBO IR APRAŠO RENGIMO REIKALAVIMAI“ Registracija vyksta iki 2017 m. balandžio 28 d.
Seminaro lektorė - dr. Valdonė Indrašienė, Mykolo Romerio universiteto Edukologijos ir socialinio darbo instituto direktorė, profesorė. Nuo 1999 m. veda mokymus mokyklų pedagogams ir pagalbos specialistams kritinio mąstymo ugdymo, mokymosi motyvacijos skatinimo, aktyvaus mokymosi metodų taikymo, pasiekimų vertinimo tematika. Yra tarptautinė kritinio mąstymo ugdymo ekspertė, brandos darbo metodikos rengėja, įgyvendinimo sklaidos lektorė.
                2017 m. gegužės 11 d. „KARJEROS KOMPETENCIJŲ UGDYMAS IR VERTINIMAS“Registracija vyksta iki 2017 m. gegužės 4 d.
Seminaro lektorė - dr. Asta Railienė, Mykolo Romerio universiteto Edukologijos ir socialinio darbo instituto dėstytoja. Mokymų ugdymo karjerai temomis autorė ir lektorė. Metodinių priemonių karjeros kompetencijų ugdymui autorė ir ekspertė.


2017 m. balandžio 23 d., sekmadienis


MALONIAI KVIEČIAME DALYVAUTI METODINĖS SAVAITĖS RENGINIUOSE 


balandžio 25 d. - užsienio kalbų mokytojus;
balandžio 26 d. -  dorinio ugdymo, socialinių mokslų, menų psichologijos, technologijų ir kūno kultūros mokytojus;
balandžio 27 d.  - gamtos ir tiksliųjų mokslų bei lietuvių kalbos ir literatūros mokytojus.

2017 m. balandžio 6 d., ketvirtadienis
Neformalaus klubo ,,DIAGNOZĖ - MOKYTOJAS" susirinkimas

Visą kovo mėnesį gimnazijoje vyko mokytojų idėjų mugė Ką gali padaryti mokytojas, kad mokinių pažangumas gerėtų“.
Mokytojai galvojo individualiai, tarėsi metodinėse grupėse ir siūlė įvairias idėjas. Neormaliojo klubo „Diagnozė - mokytojas" susirinkime  idėjos buvo aptartos, apibendrintos ir priimti sprendimai. 

2017 m. kovo 24 d., penktadienis

INTEGRUOTA ETIKOS IR TIKYBOS PAMOKA RAJONO MOKYTOJAMS


Švenčionėlių Mindaugo gimnazijos mokytojos 
V. Urbonienės ir Švenčionėlių progimnazijos mokytojos G. Umbražiūnienės iniciatyva kovo 23 dieną Švenčionėlių miesto bibliotekoje vyko integruota pamoka "Tegul dievo ir filosofo žodis eina į mano širdį". 
Pamoka prasidėjo mini kompozicija ir psalme, kurią atliko Karina Pokaliuk. Mokiniai nagrinėjo A. Maceinos filosofinį požiūrį į žodžio prasmę. Po informacijos rinkimo, filosofų CV užpildymo bei filosofų išbarstytų sakinių sudėjimo vyko pamokos  refleksija ir apibendrinimas. Mokiniai bibliotekai padovanojo pačių parengtą knygą ,,Filosofo ir dievo esmė žmogaus gyvenime", o bibliotekos vedėja S. Busilienė supažindino su bibliotekos struktūra bei informacijos paieškos paslaptimis.


2017 m. kovo 23 d., ketvirtadienis

INTEGRUOTA MATEMATIKOS - CHEMIJOS PAMOKA
 „TIRPALŲ UŽDAVINIAI“

Kovo 23 d. matematikos mokytoja T. Dudėnaitė ir chemijos mokytoja N. Gudelienė vedė integruotą pamoką „Tirpalų uždaviniai“
Užsirašę uždavinių pavyzdžius ir išnagrinėję vaizdo pamoką (http://vaizdopamokos.lt/matematika/darbo-koncentracijos-ir-procentu-uzdaviniai/), 12 klasės mokiniai sprendė uždavinius, taikydami algebrinį arba cheminį sprendimo būdą.
Po pamokos mokiniai džiaugėsi netradicine pamoka, o mokytojos - produktyviu mokinių darbu  ir pasiektu pamokos tikslu.

2017 m. sausio 25 d., trečiadienis

INTEGRUOTA MATEMATIKOS - INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PAMOKA
„ TIESINIŲ LYGČIŲ SISTEMŲ  SPRENDIMAS 

Sausio 25d. 1c kl. vyko integruota matematikos - informacinių technologijų pamoka. 
Pamokoje mokiniai išmoko išspręsti tiesinių lygčių sistemą su skaičiuokle, įsivertino savo darbą ir aptarė asmeninę pažangą.
Mokiniams patiko dirbti mažose grupėse bei atlikti užduotis įvairiais būdais.
Mokytojai džiaugėsi mokinių aktyviu dalyvavimu ir kruopščiu darbu pamokoje.
Ačiū mokytojams Vidai Dindienei ir Gintarui Nalivaikai bei 1c klasės mokiniams už įdomią pamoką.

2017 m. sausio 24 d., antradienis

ATVIRA INTEGRUOTA LIETUVIŲ KALBOS IR  ANGLŲ KALBOS PAMOKA 
„ VERTIMO MENAS 

Sausio 24d. mokytojos metodininkės Asta Činčikienė ir Zita Karneckienė vedė atvirą integruotą pamoką „Vertimo menas“. 
Po pamokos mokytojos džiaugėsi mokinių aktyvumu, žingeidumu, praktinio darbo rezultatais bei pamokoje atskleistomis naujomis IKT panaudojimo galimybėmis: planšetės - vertimui ir naudojimuisi internetiniais žodynais bei ieškant informacijos apie autorių ir jo kūrybos bruožus, o internetinė siena PADLET- vertimų analizei, tarpusavio vertinimui bei įsivertinimui.