2017 m. balandžio 26 d., trečiadienisBalandžio 26 dieną vyko dorinio ugdymo, socialinių mokslų, menų psichologijos, technologijų ir kūno kultūros  metodinė diena


Vyko atviros etikos (mok. V. Urbonienė) ir istorijos (mok. D. Uzialienė) pamokos bei renginys, skirtas Europops dienai paminėti (mok. J. Politienė ir J. Guigienė).

Istorijos pamokoje metu buvo pristatytas istorinio pasakojimo kūrimo metodas. Pamokos tema: ,,Gyvenimas Sovietų Lietuvoje“. Pamoka vyko 2a klasėje. Pamokos tikslas: bendraujant ir bendradarbiaujant sukurti istorinį pasakojimą apie gyvenimą Sovietų Lietuvoje. Mokiniai dirbo  grupėmis. Jie išrinko svarbiausius teksto  teiginius, pasikeitę teiginiais sukūrė ir pritatė istorinį pasakojimą. Po kiekvieno pasakojimo vyko draugų vertinimas ir įsivertinimas.
Mokiniai į pamoką atnešė sovietinių pinigų kolekciją, radijo imtuvus, patefoną, ženkliukų ir medalių.


Etikos pamokoje ,, AŠ + TU. Asmenybės kelias" 2 b klasės mokiniai, remdamiesi pamokos medžiaga, sukurtomis iš savo inicialų vertybėmis ir gautomis pamokoje vertybėmis, pasirinkę 4 kelio ženklus, sukūrė gyvenimo kelią bei nurodė 4 stoteles.  Įdomiausias sukurtas citatas paviešino el. erdvėje ,, Nuomonės, citatos, mintys"
 Mokytoja pamoką pradėjo klausimu: kiek taurėje vandens ir kodėl asmenybės kelią šiandien pradedame nuo vandens? Mokiniai atsakė, kad vaikui gimus  jis nuprausiamas... Demonstruojamoje taurėje buvo ne tik vanduo, bet ir 3 akmenėliai - gyvenimo ydos, 3 kriauklės - perlų motinos, pamokos svečias, mokytoja Nijolė Kapačinskienė uždegė žvakę, linkėdama mokiniams pasiekti savo užsibrėžtą gyvenimo tikslą. 
Mokiniai aktyviai dalyvavo pamokoje ir noriai atliko testą, nustatydami, kurie kelio ženklai dominuoja jų sukurtame žmogutyje: draudžiamieji, nurodomieji ar įspėjamieji. Mokiniai naudodami šiuos ženklus nupiešė kelią į kalną ir užrašė 4 gyvenimo stotelių pavadinimus. 
Pamokos pabaigoje mokiniai  pristatė savo darbus, pakomentuodami savo pasirnkimus. Refleksijos metu, iš gautų vertybių (kaladėlių),  mokiniai sudėjo gyvenimo kelią.

Renginyje, skirtame Europos dienai paminėti dalyvavo 2 antrų klasių komandos. Mokiniai aktyviai ir žaismingai pasitikrino žinias apie Europos Sąjungos istoriją ir geografiją.


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą