2017 m. kovo 24 d., penktadienis

INTEGRUOTA ETIKOS IR TIKYBOS PAMOKA RAJONO MOKYTOJAMS


Švenčionėlių Mindaugo gimnazijos mokytojos 
V. Urbonienės ir Švenčionėlių progimnazijos mokytojos G. Umbražiūnienės iniciatyva kovo 23 dieną Švenčionėlių miesto bibliotekoje vyko integruota pamoka "Tegul dievo ir filosofo žodis eina į mano širdį". 
Pamoka prasidėjo mini kompozicija ir psalme, kurią atliko Karina Pokaliuk. Mokiniai nagrinėjo A. Maceinos filosofinį požiūrį į žodžio prasmę. Po informacijos rinkimo, filosofų CV užpildymo bei filosofų išbarstytų sakinių sudėjimo vyko pamokos  refleksija ir apibendrinimas. Mokiniai bibliotekai padovanojo pačių parengtą knygą ,,Filosofo ir dievo esmė žmogaus gyvenime", o bibliotekos vedėja S. Busilienė supažindino su bibliotekos struktūra bei informacijos paieškos paslaptimis.


2017 m. kovo 23 d., ketvirtadienis

INTEGRUOTA MATEMATIKOS - CHEMIJOS PAMOKA
 „TIRPALŲ UŽDAVINIAI“

Kovo 23 d. matematikos mokytoja T. Dudėnaitė ir chemijos mokytoja N. Gudelienė vedė integruotą pamoką „Tirpalų uždaviniai“
Užsirašę uždavinių pavyzdžius ir išnagrinėję vaizdo pamoką (http://vaizdopamokos.lt/matematika/darbo-koncentracijos-ir-procentu-uzdaviniai/), 12 klasės mokiniai sprendė uždavinius, taikydami algebrinį arba cheminį sprendimo būdą.
Po pamokos mokiniai džiaugėsi netradicine pamoka, o mokytojos - produktyviu mokinių darbu  ir pasiektu pamokos tikslu.