2015 m. vasario 21 d., šeštadienis

Kviečiame dalyvauti mokyklų atrankoje į medijų ir informacinio raštingumo ugdymo seminarus

Ugdymo plėtotės centras ir Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje vykdo projektą „Medijų ir informacinio raštingumo ugdymas“. Projekto tikslas – sukurti sistemines prielaidas medijų ir informacinio raštingumo (toliau – MIR) ugdymui, remiantis geriausiais Šiaurės šalių pavyzdžiais integruojant MIR į bendrąjį ir neformalųjį ugdymą. Pradiniame projekto etape orientuojamasi į 9–12 (I–IV gimnazijos) klasių moksleivių MIR kompetencijų ugdymą, ieškoma MIR integracijos į šių klasių ugdymo turinį galimybių.
Kviečiame bendrojo ugdymo mokyklas ir profesinio mokymo įstaigas, vykdančias pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas ir norinčias dalyvauti projekte, suburti 5 narių komandą ir teikti paraiškas dalyvauti MIR ugdymo seminaruose. Atrinktos mokyklų komandos jau š. m. balandžio mėn. bus pakviestos į įvadinius seminarus, kurie vyks didžiuosiuose šalies miestuose. Antrieji seminarai vyks birželį, rugsėjį ir spalį visoje Lietuvoje.
Mokyklos komandą turi sudaryti trys 9–12 (I–IV gimnazijos) klasių dalykų (lietuvių kalbos ir literatūros, pilietiškumo pagrindų ir bet kurio kito dalyko) mokytojai, mokyklos bibliotekininkas ir mokyklos administracijos atstovas, norintys taikyti inovatyvius darbo metodus savo mokykloje, tinkamai reaguoti į šiandieninius informacinės erdvės iššūkius ir integruoti į ugdymo turinį XXI a. raštingumo kompetencijas.
Martyna Bražiūnaitė
Informacinių technologijų skyrius
tel. 210 9828, el. p. martyna.braziunaite@upc.smm.lt

2015 m. vasario 2 d., pirmadienis

Rašytojų kūrybos kontekstai

EgzaminaiVienas iš lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino reikalavimų – atskleisti kūrinio reikšmes siejant jas su pasirinktu kontekstu. Siūlome kai kurių rašytojų kūrybos kontekstus, kuriuos būtina įvardinti ir iliustruoti literatūros kūriniais samprotavimo rašinyje.
Kontekstas (lot. contextus – surištas) – teksto ištrauka, leidžianti tiksliai suprasti ją sudarančių žodžių, frazių, sakinių reikšmę; kokio nors reiškinio, įvykio aplinkybės, sąlygos, aplinka.
Kad tinkamai interpretuotume daugiareikšmius žodžius, būtinas kontekstas: žodžio sprogti reikšmė skaudėtipaaiškėja tik sakinyje Man galva sprogsta nuo įtampos. Be konteksto sunku suprasti frazę, sakinį, pastraipą, skyrių ir visą kūrinį. Kad tinkamai interpretuotume tekstą (kūrinį) kaip visumą, reikia žinoti jo kontekstą, t. y. tas išorines aplinkybes ir tuos veiksnius, kurie galėjo veikti kuriamą tekstą ir vienaip ar kitaip jame atsispindi. Tai tarsi neparašytas didžiulis tekstas, kurio ištrauka yra interpretuojamasis tekstas (kūrinys).

Pristatoma nauja europinė svetainė mokytojams

Vasario 2 dieną pradeda veikti Europos mokyklų tinklo sukurta svetainė www.SchoolEducationGateway.eu.
Europinės veiklos ir iniciatyvos gali būti lengvai pamirštamos, nedominančios, apie jas nesužinoma, nes informacija nepasiekiama. Kad būtų išspręsta ši problema buvo sukurta svetainė www.SchoolEducationGateway.eu. Svetainė pirmiausia yra skirta mokytojams ir mokyklų darbuotojams visoje Europoje bei ekspertams ir organizacijoms, dirbančioms švietimo srityje.
www.SchoolEducationGateway.eu – tai ne paprasta dar viena svetainė, joje ne tik rasite informacijos 24 Europos kalbomis, čia suteikiama prieiga prie aktualios informacijos ir pavyzdžių bei praktinių įrankių, padėsiančių mokykloms teikti programos Erasmus+ paraiškas.
Pagrindinės www.SchoolEducationGateway.eu paslaugos:
Informacija – naujienos, leidiniai, ekspertų straipsniai bei konsultacijos.
Inovatyvios praktikos pavyzdžiai – įkvepiantys straipsniai, pristatantys skirtingų europinių projektų teigiamąją praktiką.
Įrankiai, padėsiantys teikti programos Erasmus+ paraiškas:
  • Kursų katalogas mokytojų profesiniam tobulinimuisi;
  • Mobilumo galimybės – įskaitant mokytojavimo ir stažuočių pasiūlymus;
  • Strateginių partnerysčių pasiūlymai.
Prisijungti prie www.SchoolEducationGateway.eu paprasta ir nemokama – prisijungę lankytojai gali dalintis informacija bei komentuoti. Mokytojams, jau dalyvaujantiems programos „eTwinning“ veikloje, prisijungti prie naujosios svetainės dar paprasčiau, nes čia veiks „eTwinning“ svetainės prisijungimo duomenys.
Svetainė www.SchoolEducationGateway.eu yra finansuojama Erasmus+ – ES švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programos, valdoma Europos mokyklų tinklo.