2015 m. gruodžio 22 d., antradienis

Lietuviškos kabutės...

Sveiki, kolegos. Noriu pasidalinti maža pastabėle dėl tekstuose naudojamų lietuviškų kabučių. :) Gana dažnai gaunu įvairių tekstų, kuriuose yra naudojamos kabutės. Tik bėda ta, jog jos kartais negerai parašytos. Ko gero vienintelė programa, kuri teisingai įrašo kabutes yra rašyklė „Word“, gal dar „OO Writer“. Kitomis programomis deja niekas nepasirūpino, taigi tuo tenka pasirūpinti patiems ir iš čia atsiranda ne visai geras įprotis kabutes pakeisti kitais ženklais, pvz. kableliais ,, (du ženklai) vietoj „ (vienas ženklas). Panašu, bet yra tam tikrų problemų, kurių dabar neaiškinsiu, tiesiog primenu, kad kabutes, jei jų reikia būtinai lietuviškų, galima gauti surinkus kabučių simbolio koda: Alt+0132 („) ir Alt+0147 (“): nuspausti ir laikyti Alt klavišą ir skaičių klaviatūroje surinkti reikiamą skaičių derinį. Dar keli simboliai, kuriuos verta mokėti įterpti: € (Alt+0128), @ (Alt+64), — (ilgas brūkšnys) (Alt+0151). Tiesiog reikia įprasti, nors iš pradžių atrodo nepatogiai.

2015 m. gruodžio 17 d., ketvirtadienis

ADVENTO KELIAS

Ia klasei 2015 -12 -14 d. integruotą etikos, tikybos ir muzikos pamoką Švenčionėlių Šv. Edvardo parapijos bažnyčioje ,, ADVENTO KELIAS" vedė Vilė Urbonienė, Giedra Umbražiūnienė ir Gytis Šalna.
 Pamokos uždaviniai buvo iškelti, kylant  laiptais į šventovę. Keturi laipteliai - 4 gyvenimo uždaviniai sau: būk geras, atlaidus, gailestingas ir tikintis. 
 Tikybos mokytoja G. Umbražiūnienė pristatė Advento simbolius, mokiniai , dirbdami grupėse, įtvirtino simbolių reikšmes, pasidalino savo mintimis apie jų svarbą žmogaus gyvenime. Etikos mokytoja V. Urbonienė išdalino kiekvienam mokiniui ir mokytojui po vertybę, kuri turi visą Adventą būti jo tikslu, o trys tiesos neteisk, kad nebūtum teisiamas, nesmerk, kad nebūtum smerkiamas ir atleisk, kad tau būtų atleista, leido mokiniams gyvai pajausti šių vertybių svarbą, atliekant užduotį ,, Dovanoju saldainį tam, kurį nuskriaudžiau" . Smagu buvo matyti, kad vienas mokinys gavo net kelis saldainius. Mokiniai montažo metu ,, Advento kelias" priminė visiems svarbiausią nerašytą įstatymą ,, LEX NON SCRIPTA" - BŪK ŽMOGUMI. 
 Namų darbas buvo - paaukoti uogienės stiklainį sunkiau gyvenantiems. Mokiniai atnešė uogienę ir gavo dovanų tikybos mokytojos paruoštus Jėzaus Kristaus laiškus su šokoladėliu, o etikos mokytoja padovanojo klasei saldų  advento  kalendorių. 
 Pamoką pradėjo muzikos mokytojas G. Šalna  giesme ,, Rasokit dangūs" , pamokos eigoje papasakojo apie Advento giesmių reikšmę, visi kartu giedojome iš tikrų bažnytinių choristų knygų. 
 Pamoka paliko gilų įspūdį, nes visi sustoję ratu siuntėme gerumo giją ir pamoką baigėme pagrindine malda ,, Tėve mūsų". 

2015 m. gruodžio 8 d., antradienis

Švenčionių krašto žemės paviršiaus ir žmogaus dvasiniai klodai


 Šiandieninė mokykla – tai naujovių ir atradimų pasaulio dalis.
 Lapkričio 23 d. Švenčionėlių Mindaugo gimnazijos 1 b klasės mokiniams pamokos vyko Reškutėnų amatų centre. Pažintis su krašto asmenybėmis prasidėjo Reškutėnų kapinėse prie mokytojo Izidoriaus Kazakevičiaus kapo, žmogaus, kuris įkūrė Reškutėnų muziejų. Integruotą geografijos , etikos ir dailės pamoką vedė mokytojos Jurgita Politienė, Vilė Urbonienė ir Alfreda Karovackienė apie žemės paviršiaus ir žmogaus dvasinius klodus. Dvasingumo paieška vyko užkoduotos sąvokos ,, ŽMOGUS“ vertybėse. Kiekviena raidė atspindėjo savotišką asmenybės brandos kelią nuo žmoniškumo iki sąžinės, nuo meilės Tėvynei iki Laisvės prasmės. Į netradicinę pamoką buvo pakviesti ir iškilūs šio krašto žmonės skulptorius Juozapas Jakštas ir buvusi ilgametė Reškutėnų mokyklos direktorė Viktorija Lapėnienė, kuri pravedė istorijos pamoką muziejuje. Svečiai įrašė po pirmą sakinį į mokinių knygą ,, Žmogaus laisvė yra jo paties atskaitos taškas.“
 Mokytoja V. Lapėnienė akcentavo tiesą ir darbą, o skulptorius Juozapas – kančią, kurią kiekvienas žmogus turi įveikti, kad atrastų gyvenimo prasmės suvokimą.
Dailės mokytoja Alfreda Karovackienė nukreipė mokinių mintis ir žvilgsnį į pono Juozapo rankas, kurios įamžino meno šedevrus šimtuose skulptūrų . Dailės pamokoje mokiniai piešė menininko rankas, kiti pasirinko piešti J. Jakšto sukurtus paminklus ant šviesios atminties mokytojo Izidoriaus Kazakevičiaus kapo ir skulptoriaus sukurto paminklo jo tėvų atminimui. Vaiciukiškės kaimo giesmininkės Vanda Balčiūnienė ir Eleonora Daubarienė pamokė jaunimą ritualinių apeigų ir paaiškino maldų reikšmę prie Izidoriaus Kazakevičiaus kapo. Visi  bendroje maldoje pagerbė Mokytoją.
Geografijos pamokos metu buvo įtvirtintos žinios apie Lietuvos paviršių. Mokiniai  gavo užduotį Švenčionių rajono kontūriniame žemėlapyje pažymėti  rajono miestus, kaimyninius rajonus, pažymėti ir nuspalvinti reljefo formas, esančias mūsų rajone. Bet svarbiausias pamokos akcentas buvo supažindinti moksleivius su garsiausio mūsų krašto mokslininko, geografo, visuomenės veikėjo Č. Kudabos asmenybe bei jo publicistika, kuri ne tik moksliškai ir įtaigiai, bet ir meniškai, su tokia karšta meile kalba apie gimtąjį kraštą. Mokiniai skaitė ir analizavo profesoriaus Č. Kudabos straipsnius apie mūsų kraštą, t. y. apie Švenčionių rajono geografinius ypatumus, Švenčionių aukštumos „šveicarišką“ grožį, Dysnos lygumos paprastumą ir didingumą.
 Kol vyko pamokos, amatų centro krosnyje kepė bandelės su obuoliais ir tikras Močiutės pyragas, kurio receptu su mokiniais pasidalino Reškutėnų amatų centro šeimininkė ponia Janina Petkūnienė.
 Pamokų refleksija vyko geriant arbatą ir ragaujant pyragėlius , mokiniai džiaugėsi netradicinių pamokų nauda ir pažintimi su krašto išminčiais.  Tik realybėje prisilietę prie naminio pyrago kepimo kaimo krosnyje , tiek prie tikrų mūsų krašto šviesulių, gebėsime išsaugoti ateinančioms kartoms savo gimtinės papročius, mintis ir grožį. Išvyką vainikavo kelionė į Lygumų apžvalgos bokštą, nuo kurio visas Kretuono grožis atsivėrė sava begalybe. Geografijos mokytoja Jurgita Politienė pamoką užbaigė Č. Kudabos mintimis: „ Tad kas mums šiandien yra tėviškė? Gal tėviškė – yra tas vakarykštis uostas, švyturys, rodantis tau teisingą kelią? Gal tėviškė – ta versmė, prie kurios sugrįždamas gali save patikrinti? Tėviškė, tavo gimtinė – vienkartinis stebuklas. Ji viena ir vieną kartą – kaip Motina. Be jos sunku...“
 

2015 m. gruodžio 5 d., šeštadienis

Netradicinė anglų kalbos pamoka AUGALIJA IR GYVŪNIJA

Gruodžio 3 dieną Labanoro regioninio parko lankytojų centre vyko anglų kalbos pamoka IIa klasės mokiniams tema "Augalija ir gyvūnija". Pamoką parengė anglų kalbos mokytojos Z. Karneckienė ir B. Radziulienė. Ši tema nebūna lengva dešimtokams, todėl buvo pasirinkta netradicinė erdvė, kur mokiniai apžiūrėjo 2014 metais atidarytą ekspoziciją "Didžiosios girios glėbyje", kurioje vaizduojami mūsų krašto augalai ir gyvūnai su lietuviškais ir angliškais aprašymais. Augalijos ir gyvūnijos kambaryje mokiniai žaidė mokomuosius žaidimus; "Atspėk žuvelę" ir "Valgoma -nevalgoma?" Pabaigoje buvo demonstruojama biologo Mindaugo Survilos dokumentinė juosta apie Lietuvoje, Labanoro girioje gyvenančios labai retų paukščių - erelių žuvininkų poros elgseną, įpročius ir išlikimą.


 

2015 m. gruodžio 2 d., trečiadienis

Ekologijos pagrindai


Antrų klasių mokiniai skyriaus ,,Ekologijos pagrindai" temas analizavo ne tik biologijos kabinete, bet ir gamtoje prie Šundės upelio bei IT kabinete. Pirmąją pamoką mokiniai gamtoje turėjo atrasti ir nufotografuoti po 3-5 rūšis, populiacijas, bendrijas, ekosistemas, I ir II bendrijų kaitas.

Antrąją pamoką informacinių technologijų kabinete mokiniai, naudodamiesi savo turimomis  nuotraukomis, dirbdami poromis rengė pristatymus ,,Ekologijos pagrindai". 

Trečią pamoką kūrybiniai darbai buvo pristatyti, aptarti ir įvertinti.

Džiugu, kad mokiniai refleksijos metu džiaugėsi savo žiniomis, atradimais, ,,kitokiu žvilgsniu į gamtą", ,,atidesniu žiūrėjimu", ir ,,ne sausa teorija".. .

Daiva Gaidamavičienė