2015 m. gruodžio 22 d., antradienis

Lietuviškos kabutės...

Sveiki, kolegos. Noriu pasidalinti maža pastabėle dėl tekstuose naudojamų lietuviškų kabučių. :) Gana dažnai gaunu įvairių tekstų, kuriuose yra naudojamos kabutės. Tik bėda ta, jog jos kartais negerai parašytos. Ko gero vienintelė programa, kuri teisingai įrašo kabutes yra rašyklė „Word“, gal dar „OO Writer“. Kitomis programomis deja niekas nepasirūpino, taigi tuo tenka pasirūpinti patiems ir iš čia atsiranda ne visai geras įprotis kabutes pakeisti kitais ženklais, pvz. kableliais ,, (du ženklai) vietoj „ (vienas ženklas). Panašu, bet yra tam tikrų problemų, kurių dabar neaiškinsiu, tiesiog primenu, kad kabutes, jei jų reikia būtinai lietuviškų, galima gauti surinkus kabučių simbolio koda: Alt+0132 („) ir Alt+0147 (“): nuspausti ir laikyti Alt klavišą ir skaičių klaviatūroje surinkti reikiamą skaičių derinį. Dar keli simboliai, kuriuos verta mokėti įterpti: € (Alt+0128), @ (Alt+64), — (ilgas brūkšnys) (Alt+0151). Tiesiog reikia įprasti, nors iš pradžių atrodo nepatogiai.

2015 m. gruodžio 17 d., ketvirtadienis

ADVENTO KELIAS

Ia klasei 2015 -12 -14 d. integruotą etikos, tikybos ir muzikos pamoką Švenčionėlių Šv. Edvardo parapijos bažnyčioje ,, ADVENTO KELIAS" vedė Vilė Urbonienė, Giedra Umbražiūnienė ir Gytis Šalna.
 Pamokos uždaviniai buvo iškelti, kylant  laiptais į šventovę. Keturi laipteliai - 4 gyvenimo uždaviniai sau: būk geras, atlaidus, gailestingas ir tikintis. 
 Tikybos mokytoja G. Umbražiūnienė pristatė Advento simbolius, mokiniai , dirbdami grupėse, įtvirtino simbolių reikšmes, pasidalino savo mintimis apie jų svarbą žmogaus gyvenime. Etikos mokytoja V. Urbonienė išdalino kiekvienam mokiniui ir mokytojui po vertybę, kuri turi visą Adventą būti jo tikslu, o trys tiesos neteisk, kad nebūtum teisiamas, nesmerk, kad nebūtum smerkiamas ir atleisk, kad tau būtų atleista, leido mokiniams gyvai pajausti šių vertybių svarbą, atliekant užduotį ,, Dovanoju saldainį tam, kurį nuskriaudžiau" . Smagu buvo matyti, kad vienas mokinys gavo net kelis saldainius. Mokiniai montažo metu ,, Advento kelias" priminė visiems svarbiausią nerašytą įstatymą ,, LEX NON SCRIPTA" - BŪK ŽMOGUMI. 
 Namų darbas buvo - paaukoti uogienės stiklainį sunkiau gyvenantiems. Mokiniai atnešė uogienę ir gavo dovanų tikybos mokytojos paruoštus Jėzaus Kristaus laiškus su šokoladėliu, o etikos mokytoja padovanojo klasei saldų  advento  kalendorių. 
 Pamoką pradėjo muzikos mokytojas G. Šalna  giesme ,, Rasokit dangūs" , pamokos eigoje papasakojo apie Advento giesmių reikšmę, visi kartu giedojome iš tikrų bažnytinių choristų knygų. 
 Pamoka paliko gilų įspūdį, nes visi sustoję ratu siuntėme gerumo giją ir pamoką baigėme pagrindine malda ,, Tėve mūsų". 

2015 m. gruodžio 8 d., antradienis

Švenčionių krašto žemės paviršiaus ir žmogaus dvasiniai klodai


 Šiandieninė mokykla – tai naujovių ir atradimų pasaulio dalis.
 Lapkričio 23 d. Švenčionėlių Mindaugo gimnazijos 1 b klasės mokiniams pamokos vyko Reškutėnų amatų centre. Pažintis su krašto asmenybėmis prasidėjo Reškutėnų kapinėse prie mokytojo Izidoriaus Kazakevičiaus kapo, žmogaus, kuris įkūrė Reškutėnų muziejų. Integruotą geografijos , etikos ir dailės pamoką vedė mokytojos Jurgita Politienė, Vilė Urbonienė ir Alfreda Karovackienė apie žemės paviršiaus ir žmogaus dvasinius klodus. Dvasingumo paieška vyko užkoduotos sąvokos ,, ŽMOGUS“ vertybėse. Kiekviena raidė atspindėjo savotišką asmenybės brandos kelią nuo žmoniškumo iki sąžinės, nuo meilės Tėvynei iki Laisvės prasmės. Į netradicinę pamoką buvo pakviesti ir iškilūs šio krašto žmonės skulptorius Juozapas Jakštas ir buvusi ilgametė Reškutėnų mokyklos direktorė Viktorija Lapėnienė, kuri pravedė istorijos pamoką muziejuje. Svečiai įrašė po pirmą sakinį į mokinių knygą ,, Žmogaus laisvė yra jo paties atskaitos taškas.“
 Mokytoja V. Lapėnienė akcentavo tiesą ir darbą, o skulptorius Juozapas – kančią, kurią kiekvienas žmogus turi įveikti, kad atrastų gyvenimo prasmės suvokimą.
Dailės mokytoja Alfreda Karovackienė nukreipė mokinių mintis ir žvilgsnį į pono Juozapo rankas, kurios įamžino meno šedevrus šimtuose skulptūrų . Dailės pamokoje mokiniai piešė menininko rankas, kiti pasirinko piešti J. Jakšto sukurtus paminklus ant šviesios atminties mokytojo Izidoriaus Kazakevičiaus kapo ir skulptoriaus sukurto paminklo jo tėvų atminimui. Vaiciukiškės kaimo giesmininkės Vanda Balčiūnienė ir Eleonora Daubarienė pamokė jaunimą ritualinių apeigų ir paaiškino maldų reikšmę prie Izidoriaus Kazakevičiaus kapo. Visi  bendroje maldoje pagerbė Mokytoją.
Geografijos pamokos metu buvo įtvirtintos žinios apie Lietuvos paviršių. Mokiniai  gavo užduotį Švenčionių rajono kontūriniame žemėlapyje pažymėti  rajono miestus, kaimyninius rajonus, pažymėti ir nuspalvinti reljefo formas, esančias mūsų rajone. Bet svarbiausias pamokos akcentas buvo supažindinti moksleivius su garsiausio mūsų krašto mokslininko, geografo, visuomenės veikėjo Č. Kudabos asmenybe bei jo publicistika, kuri ne tik moksliškai ir įtaigiai, bet ir meniškai, su tokia karšta meile kalba apie gimtąjį kraštą. Mokiniai skaitė ir analizavo profesoriaus Č. Kudabos straipsnius apie mūsų kraštą, t. y. apie Švenčionių rajono geografinius ypatumus, Švenčionių aukštumos „šveicarišką“ grožį, Dysnos lygumos paprastumą ir didingumą.
 Kol vyko pamokos, amatų centro krosnyje kepė bandelės su obuoliais ir tikras Močiutės pyragas, kurio receptu su mokiniais pasidalino Reškutėnų amatų centro šeimininkė ponia Janina Petkūnienė.
 Pamokų refleksija vyko geriant arbatą ir ragaujant pyragėlius , mokiniai džiaugėsi netradicinių pamokų nauda ir pažintimi su krašto išminčiais.  Tik realybėje prisilietę prie naminio pyrago kepimo kaimo krosnyje , tiek prie tikrų mūsų krašto šviesulių, gebėsime išsaugoti ateinančioms kartoms savo gimtinės papročius, mintis ir grožį. Išvyką vainikavo kelionė į Lygumų apžvalgos bokštą, nuo kurio visas Kretuono grožis atsivėrė sava begalybe. Geografijos mokytoja Jurgita Politienė pamoką užbaigė Č. Kudabos mintimis: „ Tad kas mums šiandien yra tėviškė? Gal tėviškė – yra tas vakarykštis uostas, švyturys, rodantis tau teisingą kelią? Gal tėviškė – ta versmė, prie kurios sugrįždamas gali save patikrinti? Tėviškė, tavo gimtinė – vienkartinis stebuklas. Ji viena ir vieną kartą – kaip Motina. Be jos sunku...“
 

2015 m. gruodžio 5 d., šeštadienis

Netradicinė anglų kalbos pamoka AUGALIJA IR GYVŪNIJA

Gruodžio 3 dieną Labanoro regioninio parko lankytojų centre vyko anglų kalbos pamoka IIa klasės mokiniams tema "Augalija ir gyvūnija". Pamoką parengė anglų kalbos mokytojos Z. Karneckienė ir B. Radziulienė. Ši tema nebūna lengva dešimtokams, todėl buvo pasirinkta netradicinė erdvė, kur mokiniai apžiūrėjo 2014 metais atidarytą ekspoziciją "Didžiosios girios glėbyje", kurioje vaizduojami mūsų krašto augalai ir gyvūnai su lietuviškais ir angliškais aprašymais. Augalijos ir gyvūnijos kambaryje mokiniai žaidė mokomuosius žaidimus; "Atspėk žuvelę" ir "Valgoma -nevalgoma?" Pabaigoje buvo demonstruojama biologo Mindaugo Survilos dokumentinė juosta apie Lietuvoje, Labanoro girioje gyvenančios labai retų paukščių - erelių žuvininkų poros elgseną, įpročius ir išlikimą.


 

2015 m. gruodžio 2 d., trečiadienis

Ekologijos pagrindai


Antrų klasių mokiniai skyriaus ,,Ekologijos pagrindai" temas analizavo ne tik biologijos kabinete, bet ir gamtoje prie Šundės upelio bei IT kabinete. Pirmąją pamoką mokiniai gamtoje turėjo atrasti ir nufotografuoti po 3-5 rūšis, populiacijas, bendrijas, ekosistemas, I ir II bendrijų kaitas.

Antrąją pamoką informacinių technologijų kabinete mokiniai, naudodamiesi savo turimomis  nuotraukomis, dirbdami poromis rengė pristatymus ,,Ekologijos pagrindai". 

Trečią pamoką kūrybiniai darbai buvo pristatyti, aptarti ir įvertinti.

Džiugu, kad mokiniai refleksijos metu džiaugėsi savo žiniomis, atradimais, ,,kitokiu žvilgsniu į gamtą", ,,atidesniu žiūrėjimu", ir ,,ne sausa teorija".. .

Daiva Gaidamavičienė 


2015 m. lapkričio 29 d., sekmadienis

Vaizdo pamoka LOGINĖS FUNKCIJOS


Vaizdo pamokėlė iš skaičiuoklės temos „Loginės funkcijos“. Pamokėlė sukurta su CamStudio, apdorota su MovieMaker. Jei kam nors įdomu, bus galima kada nors padaryti pamokų kūrimo kūrybines dirbtuvėles. P.S. Anglistės, nemuškit už trrrūūū... :) Gintaras

2015 m. lapkričio 8 d., sekmadienis

IŠ MOKYMŲ

Mokytoja Birutė Radziulienė dalyvavo trijų dienų mokymų programoje "Efektyvaus mokymo(si) strategijos anglų kalbos pamokose" (18 akad.val.), kurie vyko Vilniuje spalio 26-28 dienomis:
https://drive.google.com/file/d/0BxtndnG9ffsaYVV3QU1VU0VjaldxcGUwZ0pvdEF3OWxvUWU4/view?usp=sharing

2015 m. spalio 26 d., pirmadienis

VERTIMO MENAS - atvira integruota lietuvių-anglų kalbų pamoka

Spalio 23 d. vyko atvira integruota lietuvių-anglų kalbų pamoka „Vertimo menas“ II c klasėje. Šią pamoką vedė lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Asta Činčikienė ir anglų kalbos mokytoja metodininkė Zita Karneckienė. Jos metu mokiniai susipažino su vertėjo profesija, sužinojo pagrindinius vertimo reikalavimus bei naudodamiesi pateiktomis tezėmis patys išvertė pateiktą eilėraštį iš anglų į lietuvių kalbą.
Reikėtų paminėti, kad mokytojos besiruošdamos pamokai, puikiai pritaikė klube "Diagnozė-mokytojas" įgytas žinias apie GOOGLE diską. Sukurtą bendrą GOOGLE dokumentą jos kūrė, redagavo, komentavo. Siūlome ir jums pasinaudoti šia galimybe planuojant pamokas ar kitą bendrą veiklą!

Naujažodžiai anglų kalboje


Spalio 19 d. vyko atvira anglų kalbos pamoka „Naujažodžiai anglų kalboje“ III klasėje. Pamoką vedė anglų kalbos mokytoja metodininkė Birutė Radziulienė. Tema buvo pasirinkta atsižvelgiant į tai, kad anglų kalboje nuolatos atsiranda naujų žodžių, ypač dėl interneto ir socialinių tinklalapių įtakos. Mokiniai susiduria su šiais žodžiais skaitydami bei klausydami ir dažnai nesupranta, ką jie reiškia. Pamokos metu, remdamiesi pateiktais žodžių apibūdinimais, mokiniai išsiaiškino 10 naujų žodžių reikšmes.

https://drive.google.com/file/d/0BxtndnG9ffsabWxlck1Ranlucjg/view?usp=sharing

2015 m. spalio 12 d., pirmadienis


MIELI KOLEGOS,
Spalio 8 d. po 4 pamokų kviečiame į 208 kab., kur aptarsime  GOOGLE disko  panaudojimo ugdymo procese galimybes.
                                                  Klubas „Diagnozė-mokytojas“

2015 m. balandžio 19 d., sekmadienis

METODŲ MUGĖ baigėsi!

METODŲ MUGĖ baigėsi! Nuoširdžiai dėkoju visiems, kurie lankėtės mūsų metodiniame avilyje, dalinotės savo patirtimi, komentavote, "pirkote" jums įdomius metodus!

2015 m. kovo 26 d., ketvirtadienis      
METODŲ MUGĖ!
Kviečiame į metodų mugę, kurioje puiki galimybė išsirinkti patį patraukliausią, įdomiausią metodą. Tai padaryti galite prie patikusio parašydami trumpą komentarą. Metodo autorius Jums apie jį papasakos išsamiau. Tačiau primename – tam, kad galėtumėte pakomentuoti, būtina užsiregistruoti! 
Mokymosi bendradarbiaujant metodas: „Padėkliukas“

Besimokantieji susėda grupėmis – pageidautina po keturis. Kiekviena grupė gauna didelį popieriaus lakštą (A3 formato ar didesnį) ir nupiešia „padėkliuką“.
1. Individualus darbas: kiekvienas grupės narys turi po laukelį lapo pakraščiuose, kuriame surašo savo mintis užduoties tema ir pasirašo po savo užrašais.
2. Grupinis darbas: tada grupės nariai aptaria užrašus ir susitaria dėl atsakymų ir rezultatų, kuriuos kaip bendrą rezultatą įrašo viduriniajame laukelyje. Visi pasirašo.

3. Pristatymas visiems: galiausiai visos darbo grupės pristato savo rezultatus visai auditorijai.

FORUMO DEBATAI
Tikslai -  mokytis kritiškai ir kūrybiškai mąstyti, mokytis iš savosios patirties, labiau suvokti save ir aplinką, puoselėti etines,  pilietines nuostatas, tapti atviru, žmogiškąsias vertybes puoselėjančiu asmeniu.
Trukmė  20-45 min.
Privalumai
Debatuodamas moksleivis
visapusiškai plečia savo akiratį,
                         lavina intelektą,
           ugdo kalbėjimo auditorijai įgūdžius,
                            įgyja retorikos meno pagrindus.
                                                         Debatai ugdo mokinio asmenybę
Mokėdamas debatuoti žmogus
                      būna teisingai suprastas (iš pirmo karto),
                      aiškiai  reiškia savo mintis,
                      greitai „konstruoja“ įtikinamai skambančius argumentus
                       ir „atsikerta“ gerai pasiruošusiam priešininkui.
Debatai

 geras  naujos temos pristatymo, išeitos/ų  temos/ų apibendrinimo būdas.

         1.     METODO PAVADINIMAS

         BINGO

         2.     TRUKMĖ

        5 - 7 min.

         3.   APIBŪDINIMAS


      Puikus būdas patikrinti, kiek naujų žodžių mokiniai išmoko. Kiekvienam  mokiniui išdalinamos kopijos su žodžių sąrašu. Klausydami teksto, mokiniai turi išbraukti išgirstus žodžius. Kas pirmas išbraukia visus žodžius kopijoje, tas gauna tašką į kaupiamąjį vertinimą.
          1.     METODO PAVADINIMAS

         GRANDINĖLĖ

          2.     TRUKMĖ

        7 min.

         3.   APIBŪDINIMAS

         Mokiniai sėdi savo vietose. 
      Kiekvienas išsitraukia lapelį, kuriame užrašytas klausimas, o pas kitą atsakymas.
         Svarbu, kad grandinėlė nenutrūktų.
               1.     METODO PAVADINIMAS

          MOKINYS MOKINIUI

        2.   PRIVALUMAI


      Parašius atsiskaitomąjį darbą, skiriama pamokos dalis klaidoms taisyti. Pristatomas geriausiai parašęs darbą mokinys(niai), kuris konsultuos savo draugus, padės jiems. Kuo vertingas toks taikomas bendradarbiavimo metodas? Mokinys-konsultantas įgauna daugiau pasitikėjimo savimi, įgyja pasitikėjimo klasės draugų tarpe. Tai stipriai motyvuoja stengtis, kitą kartą gauti vėl gerą (geriausią) įvertinimą. Mokiniai, taisydami klaidas, sulaukia pagalbos iš savo bendraamžio, jaučiasi saugiau. Jie turi galimybę ne tik pasigerinti savo pažymį, bet ir stengtis kitą kartą patiems tapti konsultantais ir būti pripažintiems bendraamžių. Kartu šis metodas ugdo atsakingą požiūrį į patikėtą darbą. Konsultavęs mokinys atsakingai praneša, ar visi gaus papildomą balą.
1.            METODO PAVADINIMAS

     Vientisas/dalinis

2.            TRUKMĖ

      5 – 10 min.

3.            TIKSLAS

  Metodo tikslas – pamoką organizuoti taip, kad įvairių veiksmų tobulinimo pratimus mokiniai atliktų dalimis, o išmokus mokama veiksmo ištisai.

4.            PRIVALUMAI

Vientisas metodas dažniausiai krepšinio technikos  veiksmams mokyti, Jo esmė ta, kad technikos veiksmo mokoma iš karto, neskaidant jo į dalis.
Dalinis metodas tinka tada, kai dalis mokinių negeba išmokti veiksmų vientisiniu mokymo metodu. Technikos veiksmas suskaidomas į dalis, tų dalių išmokstama atskirai, o paskui mokoma viso veiksmo ištisai. Veiksmą suskaldyti į dalis galima įvairiai: tą patį technikos veiksmą vienu atveju į daugiau dalių, kitu atveju- į mažiau. Tai priklauso nuo mokinių parengtumo  ir  kt. Atskirų veiksmo dalių mokoma dažniausiai ta seka, kuria jos eina atliekant visą veiksmą. Tačiau gali būti laikomasi ir kitokio principo: pirma mokoma svarbiausios veiksmo dalies ir pan.
Taktikos, ypač komandinės taktikos veiksmų, žaidimo derinių mokoma daliniu metodu.

          1.     METODO PAVADINIMAS

     DOMINO

          2.     TRUKMĖ

      5 – 10 min.

          3.     TIKSLAS

  Sąvokų, temos, skyriaus kartojimas.

          4.     PRIVALUMAI


 Metodą galima taikyti darbui grupėse (rungtyniavimas tarp grupių) arba į bendrą          veiklą vienu metu įtraukti visus mokinius (šiuo atveju kortelės ne dėliojamos, o            garsiai skaitomi klausimai ir atsakymai, mokiniai mokosi atidžiai klausyti ir pateikti      tikslų atsakymą).
          1.     METODO PAVADINIMAS

     Pratimų kompleksų metodas

          2.     TIKSLAS

Tikslas – sudaryti sąlygas intensyviam, akcentuotam  technikos veiksmų ir jų derinių tobulinimo būdams, tam tikrą laiką naudojant tuos pačius kompleksų pratimus, tobulinančių visų pirma vieną kurį nors veiksmą.

          3.     PRIVALUMAI

      Taikant šį metodą:
        §  Didinamas atliekamų technikos veiksmų skaičius, jų įvairumas, intensyvumas ( iki       16 veiksmų per min.);
§                 §  Didėja pratybų motorinis glaudumas (iki 93 proc.);
§               §  Mokytojui  nereikia pratybų metu spręsti organizavimo klausimo, todėl daugiausia        dėmesio jis gali skirti moksleiviams  mokyti;
§                 § Ugdomas mokinių  savarankiškumas.
Atsižvelgiant į amžiaus savybes bei  pamokos  uždavinius šis metodas dažnai taikomas. Sudarant pratimų kompleksus, vadovaujamasi tokiu principu: vienose pratybose tobulinami vienas du technikos veiksmai, įvairiai juos derinant su kitais veiksmais.          1.            METODO PAVADINIMAS

     Pasirink ir parodyk

2.       TRUKMĖ

10 minučių

3.       TIKSLAS

   Įsiminti dailės rūšis, žanrus, technikas ir kt., mokytis orientuotis dailės įvairovėje.

4.       PRIVALUMAI

                Mokytojas iš karto mato mokinių žinias.

5.       METODO APRAŠYMAS


  Mokiniai ant  stalų turi įvairių reprodukcijų rinkinius. Mokytojas prašo parodyti pvz. istorinio žanro kūrinius, peizažus, reljefus, spausdintinės grafikos kūrinius ir pan. Mokiniai pakelia pasirinktą reprodukciją. Mokytojas trumpai komentuoja.

1.     METODO PAVADINIMAS

     D. Bertrand ir F. Ploquin metodas rašymo įgūdžiams formuoti

2.     TIKSLAS

      Šio metodo tikslas pakeisti mokinių požiūrį rašymą ir palengvinti rašymo procesą.
Mokiniui yra duodama medžiaga, iš kurios jis gali „padaryti“ tekstą, pvz., pateikiama lentelė, kurioje mokinys gali atrasti vietos, laiko, aplinkos glaustų aprašymų:


Vieta
Laikas
Momentas
Aplinka
Maža pilnut pilnutėlė klasė
Dvi dienos prieš vasaros atostogas
Rytą, vos atėjus
Tyla
Sporto salė
Vėlyvas ruduo
Baigiantis popietei
Šokių repeticija
Laiptai
Po Kalėdų
Prieš pietus
Klegesys

Pasirinkęs jam patikusias vietos, laiko, aplinkos,momento detales, jis laisviau komponuoja istoriją, jo vaizduotė apibrėžia konkrečią situaciją- mokinys lengvai įsivaizduoja, kas ir kaip gali vykti toje aplinkoje.
9 klasėje galima pateikti lentelę ir personažui aprašyti:

Fizinės savybės
Drabužiai
Elgesys
Būdo savybės
Mažo ūgio, apvalaus raudono veido, nerimastingų akių
Geltoni sportinukai, kelnės, striukė,juodi batai
Kandžioja lūpas
Drovus, pasigailėtinas
Blyškios odos liguistas išstypėlis
Išblukę džinsai, šalikas
Barbena pirštais
Atsipalaidavęs
T.t
Vietos, laiko ir personažo charakteristikos leidžia mokiniui dėlioti istoriją, jam tarsi nereikia galvoti, jam nereikia rašyti teisingai, „iš savęs“- jis neverčiamas atsiverti, būti nuoširdus, jis gali rašyti laisvai, nekontroliuodamas savęs, bet jis vis tiek mokosi rašyti nuosekliai ir logiškai. Be to, jis mokosi teksto struktūros. Nagrinėdamas literatūros kūrinius, jis atpažįsta tas pačias teksto dalis kaip ir rašinyje.

11-12 klasių mokiniams taip pat taikomas šis metodas: mokiniams pateikiami 4-5 nesusiję sakiniai. Pvz.,
1. Kai jis atitraukė užuolaidą, pamatė, kad salotos dėžėje buvo sudygusios.
2. Peronas buvo tuščias, tik ant suolelio bolavo moteriškas šalis.
3. Upės srovė nešė surūdijusį sunkvežimio kėbulą.
4. Ji atidarė sunkias ąžuolines duris ir dingo už jų.

Šiuose sakiniuose mokiniai randa ne tik herojus, bet ir intrigą: kas nutiko jam ir jai, kuris atsidūrė prie sūkuringos upės ir t.t. Taip mokinys išmoksta kurti įvairių žanrų tekstus- miniatiūras, noveles, apsakymus. Jam lengviau sekasi analizuoti klasikinius ir modernius tekstus, nes jis lengviau pastebi detales, moka jas susieti, atrasti teksto potekstes.


Šią  užduotį galima transformuoti: tuos 4-5 sakinius paimti iš kūrinio (mokslinio teksto), kuris bus greit nagrinėjamas.  Sukurtus mokinių tekstus galima palyginti su originalu ir panagrinėti.