2019 m. vasario 21 d., ketvirtadienis

Metodinis užsiėmimas
Mokinių pasiekimų gerinimo priemonės

          Vasario 19 d. įvykusio    metodinio   užsiėmimo metu tartasi, kaip gerinti mokinių pasiekimus.  Dirbdami mišriose dalykinėse  grupėse mokytojai  formulavo ir pristatė į rezultatą orientuotą pamokos uždavinį. Dalykų mokytojai taip pat aptarė ir pateikė svarstyti  mokinių įsivertinimo būdus bei pavyzdžius.