2019 m. rugsėjo 30 d., pirmadienis

Metodinės tarybos posėdis

   2019 m. rugsėjo 25 d. įvyko gimnazijos  metodinės tarybos posėdis, kuriame aprobuotas tyrimo „Mokinių įsivertinimo poveikis mokymosi motyvacijai ir rezultatams“ klausimynas bei aptarta  kolegialaus mokymosi būdai bei galimybės. Nutarta tyrimą „Mokinių įsivertinimo poveikis mokymosi motyvacijai ir rezultatams“ pateikti II-III klasių mokiniams spalio 26-30d. Kolegialiai  mokytis susitarta  pagal poreikius atsižvelgiant į metodinių grupių veiklos planuose numatytus būdus bei galimybes.