2019 m. balandžio 30 d., antradienis


Apskritojo stalo diskusijų ciklas

Apskritojo stalo diskusija, skirta
rašytojo J. Tumo - Vaižganto 150-osioms gimimo metinėms

                 Balandžio 30 d. Nalšios muziejuje įvyko Švenčionių rajono mokinių Apskritojo stalo diskusija – Juozo Tumo- Vaižganto kūrybos komentuojamieji skaitymai, skirti 150-osioms rašytojo gimimo metinėms paminėti. Savitas įvadas į diskusiją –  II a klasės gimnazisto Jokūbo Jurkevičiaus skaitytas apysakos fragmentas  pagrindinio veikėjo Mykoliuko vidinė kelionė, dominuojanti ir visame kūrinyje. Renginyje dalyvavę visų rajono gimnazijų mokiniai gvildeno Vaižganto apysakos „Dėdės ir dėdienės“ problemiką bei sietį su šiandienos aktualijomis, tvirtino viešojo kalbėjimo, teksto analizės bei argumentavimo įgūdžius.   III c klasės gimnazisto Igno Molčanovo atlikta „Severiutės rauda“ įspūdingas renginio pabaigos akcentas.
Mokinius parengė lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos Alė Krinickienė ir Asta Činčikienė.
                                  


      
                                  

2019 m. balandžio 27 d., šeštadienis

KALBŲ MOKOMĖS SAVIVALDŽIAI


Balandžio mėn. Švenčionėlių Mindaugo gimnazijos užsienio kalbų mokytojai suplanavo, pravedė ir aptarė užsienio kalbų metodinėje grupėje savivaldaus mokymosi pamoką "Velykos Lietuvoje". Dalijamės keletu fragmentų iš pamokos:


                   Pamokos tema - VELYKOS LIETUVOJE                                    
Pamokos uždavinys - remiantis duota  medžiaga bei internetinemis nuorodomis  pristatyti Velykų dienos tradicijas Lietuvoje  vienu iš pateiktų pristatymo būdų kalbant 2- 3 min. .(plakatas, video, Power Point pristatymas, teatralizuotas pasirodymas, dialogas ar kita) 

  1. Pamokos įvadas: mokytoja pristato pamokos temą, pateikia temos žodyną. (3-5 min.)
  2. Mokiniai naujus žodžius sudeda į pateiktus sakinius. (5 min.)
  3. Grupėse mokiniai,  pasirinkę vieną iš pristatymo būdų, ruošiasi kalbėti 2-3 min. apie Velykų dieną Lietuvoje, (15 min.)
  4. Mokiniai pristato Velykų dienos tradicijas Lietuvoje. (15 min.)
  5. Pamokos apibendrinimas. Refleksija, įsivertinimas. (5-7 min.)2019 m. balandžio 9 d., antradienis

Metodinis užsiėmimas 
Gera pamoka. Įsivertinimas


Balandžio 9d. įvyko metodinis užsiėmimas, skirtas išbandytiems  mokinių įsivertinimo būdams, jų naudai mokiniui bei mokytojui  aptarti ir susitarti dėl naudotino/ų įsivertinimo modelio/ ių taikymo ugdymo procese. Įsivertinimo būdų taikymo patirtimi dalijosi įvairių dalykų mokytojai. Susitarta įsivertinimo būdus naudoti atsižvelgiant į dalyko specifiką bei ieškoti minimalių laiko sąnaudų reikalaujančių mokinių įsivertinimo galimybių