2016 m. gruodžio 29 d., ketvirtadienis

Neformalaus klubo ,,DIAGNOZĖ - MOKYTOJAS" susirinkimas


Gruodžio 28d. vyko neformalaus klubo ,,Diagnozė - mokytojas" susirinkimas. Jo metu buvo aptartos stebėtos pamokos ..Kolega - kolegai".

Džiugu, kad net 90 procentų mokytojų stebėjo 2 ir daugiau kolegų pamokas, jas aptarė su pamoką vedusiu mokytoju bei užpildė stebėtų pamokų protokolus. Pamokų stebėjimo tikslas buvo susijęs su mokytojų įsivertinimo anketose numatytomis plėstinomis kompetencijomis. 
Susirinkimo metu nuoširdus grįžtamasis ryšys skatino kolegiškai pagarbų, argumentuotą pokalbį bei sukūrė atmosferą, skatinančią tobulėti ir mokytis.


2016 m. gruodžio 1 d., ketvirtadienis

ATVIRA ISTORIJOS PAMOKA   


Lapkričio 30 d. I c klasėje vyko atvira istorijos pamoka „Europos tautos XIX a.“ Pamokoje pristatyta bendradarbiavimo ir bendravimo ugdymo strategija,  išbandytas „karuselės“ metodas. Metodo tikslas -  mokyti ir mokytis kartu. Mokiniai grupėse išsirinko grupės vadovą, raštininką ir pasiskirstė darbais. Grupių viduje mokiniai analizavo pasidalintą  informaciją, išmokę vieni kitus, turėjo eiti į kitas grupes bei mokyti kitų grupių narius. Kitos grupės turėjo pasižymėti po 3-4 teiginius ir įvertinti „mokytojo“ darbą. Viena grupė turėjo individualią užduotį - paruošti patikrinimo užduotis ir patikrinti kaip sekėsi išmokti naują temą. Pamokos metu dirbo visi, jie ne tik mokėsi patys, bet  mokė kitus todėl jautė atsakomybę už savo darbą. Refleksijos metu mokiai kalbėjo, kad dirbti patiems -  įdomiau, džiaugėsi galimybe mokyti kitus, juos vertinti bei pasitikrinti pamokoje įgytas žinias.

ATVIRA PAMOKA "Darbas su žodynu"Lapkričio 30 dieną vyko atvira anglų kalbos pamoka III klasėje, kurią vedė anglų kalbos mokytoja Birutė Radziulienė.  Pamokos tema – Darbas su žodynu. ( Dictionary skills). Tokia tema buvo pasirinkta remiantis patirtimi, kad mokiniai naudojasi  vertėjais, kurie yra internete. Kadangi  dauguma žodžių – daugiareikšmiai, tai kartais mokinių pasirinkti variantai tekstą padaro beprasmį.  Todėl pagrindinis pamokos tikslas buvo parodyti, kad siekiant vertimo kokybės,  geriausia naudotis anglų – anglų kalbos žodynais, kur paaiškinama žodžio reikšmė ir pateikiamas pavyzdys, kokiame kontekste gali būti vartojamas žodis.