2016 m. rugsėjo 29 d., ketvirtadienis


INTEGRUOTA GEOGRAFIJOS - FIZIKOS - ANGLŲ KALBOS PAMOKA

„  Alternatyvūs energijos šaltiniai Lietuvoje 

 2016 m. rugsėjo 26 d. 2a klasėje vyko integruota geografijos-fizikos-anglų kalbos pamoka  Alternatyvūs energijos šaltiniai Lietuvoje , kurios tikslas -  susipažinti su vandens, vėjo, saulės ir geoterminės energijos šaltinių panaudojimo galimybėmis Lietuvoje, išskirti jų privalumus ir trūkumus. Mokiniai dirbo grupėse, o savo darbą pristatė anglų kalba.  2a klasės mokiniai Ugnius Rodevičius ir Aidas Beržinskas pagamino vandens, vėjo ir saulės jėgainių modelius ir pristatė jų veikimo principą bei pademonstravo jų veikimą. Mokiniai turėjo pagalvoti ir įvertinti kuri iš šių energijos rūšių Lietuvoje perspektyviausia. Savo atsakymus visi surašė ant lapelių ir užklijavo ant plakato. Dauguma mokinių  mano, kad perspektyviausias ir ekonomiškai naudingiausias atsinaujinantis šaltinis Lietuvoje - vandens energija. Pamoką stebėjo Erazmus+projekto dalyviai iš Lenkijos, Vokietijos, Ispanijos ir Turkijos. 

        Ačiū mokytojams Jurgitai Politienei, Eugenijui Karneckui ir  Jelenai Rimkienei už įdomią pamoką ir pasidalijimą patirtimi    

2016 m. rugsėjo 20 d., antradienis


METODINĖS TARYBOS POSĖDIS
                                                                                                                                
Rudens spalvų mozaika vėl kviečia sugrįžti prie darbų, ieškojimų, noro tobulėti...
Rugsėjo 15 dieną metodinės tarybos posėdyje  apibendrinti ir pateikti direktorei tvirtinti integruotų projektų vertinimo kriterijai.
Ačiū visoms metodinėms grupėms už pateiktus pasiūlymus ir pastebėjimus.