2018 m. rugpjūčio 31 d., penktadienis


METODINĖS TARYBOS SUSIRINKIMAS


Rugpjūčio 28 d. įvykusiame metodinės tarybos susirinkime pakoreguotas 2018-2019 m. m. veiklos planas, aktualizuojant savivaldaus mokymosi procesą kaip į inovatyvius sprendimus orientuotą ugdymą, numatyti būdai bei metodai, skatinantys savivaldų mokymąsi.