2015 m. gruodžio 17 d., ketvirtadienis

ADVENTO KELIAS

Ia klasei 2015 -12 -14 d. integruotą etikos, tikybos ir muzikos pamoką Švenčionėlių Šv. Edvardo parapijos bažnyčioje ,, ADVENTO KELIAS" vedė Vilė Urbonienė, Giedra Umbražiūnienė ir Gytis Šalna.
 Pamokos uždaviniai buvo iškelti, kylant  laiptais į šventovę. Keturi laipteliai - 4 gyvenimo uždaviniai sau: būk geras, atlaidus, gailestingas ir tikintis. 
 Tikybos mokytoja G. Umbražiūnienė pristatė Advento simbolius, mokiniai , dirbdami grupėse, įtvirtino simbolių reikšmes, pasidalino savo mintimis apie jų svarbą žmogaus gyvenime. Etikos mokytoja V. Urbonienė išdalino kiekvienam mokiniui ir mokytojui po vertybę, kuri turi visą Adventą būti jo tikslu, o trys tiesos neteisk, kad nebūtum teisiamas, nesmerk, kad nebūtum smerkiamas ir atleisk, kad tau būtų atleista, leido mokiniams gyvai pajausti šių vertybių svarbą, atliekant užduotį ,, Dovanoju saldainį tam, kurį nuskriaudžiau" . Smagu buvo matyti, kad vienas mokinys gavo net kelis saldainius. Mokiniai montažo metu ,, Advento kelias" priminė visiems svarbiausią nerašytą įstatymą ,, LEX NON SCRIPTA" - BŪK ŽMOGUMI. 
 Namų darbas buvo - paaukoti uogienės stiklainį sunkiau gyvenantiems. Mokiniai atnešė uogienę ir gavo dovanų tikybos mokytojos paruoštus Jėzaus Kristaus laiškus su šokoladėliu, o etikos mokytoja padovanojo klasei saldų  advento  kalendorių. 
 Pamoką pradėjo muzikos mokytojas G. Šalna  giesme ,, Rasokit dangūs" , pamokos eigoje papasakojo apie Advento giesmių reikšmę, visi kartu giedojome iš tikrų bažnytinių choristų knygų. 
 Pamoka paliko gilų įspūdį, nes visi sustoję ratu siuntėme gerumo giją ir pamoką baigėme pagrindine malda ,, Tėve mūsų". 

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą