2017 m. balandžio 24 d., pirmadienisKVIEČIAME REGISTRUOTIS Į SEMINARUS

2017 m. gegužės 4 d. BRANDOS DARBO IR APRAŠO RENGIMO REIKALAVIMAI“ Registracija vyksta iki 2017 m. balandžio 28 d.
Seminaro lektorė - dr. Valdonė Indrašienė, Mykolo Romerio universiteto Edukologijos ir socialinio darbo instituto direktorė, profesorė. Nuo 1999 m. veda mokymus mokyklų pedagogams ir pagalbos specialistams kritinio mąstymo ugdymo, mokymosi motyvacijos skatinimo, aktyvaus mokymosi metodų taikymo, pasiekimų vertinimo tematika. Yra tarptautinė kritinio mąstymo ugdymo ekspertė, brandos darbo metodikos rengėja, įgyvendinimo sklaidos lektorė.
                2017 m. gegužės 11 d. „KARJEROS KOMPETENCIJŲ UGDYMAS IR VERTINIMAS“Registracija vyksta iki 2017 m. gegužės 4 d.
Seminaro lektorė - dr. Asta Railienė, Mykolo Romerio universiteto Edukologijos ir socialinio darbo instituto dėstytoja. Mokymų ugdymo karjerai temomis autorė ir lektorė. Metodinių priemonių karjeros kompetencijų ugdymui autorė ir ekspertė.


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą