2022 m. gegužės 17 d., antradienis

Respublikinis užsienio kalbų (anglų. vokiečių, rusų) ir informacinių technologijų plakatų projektas, skirtas Europos dienai paminėti

 

  Europos dieną, kuri švenčiama kiekvienų metų gegužės 9-ąją, džiaugiamasi taika ir vienybe Europoje. Ginti taiką – visų pasaulio tautų reikalas. Nepaisant pastangų, stiprėja kurtinantis karų ir konfliktų triukšmas, pandemijų mastu plinta ligos. Šiandien nuolat girdimas šauksmas prašant taikos. Nėra kelio į taiką, TAIKA yra keliai. Taika – laimės, ramybės, pastovumo akimirka ir yra labiausiai mylimas, ieškomas gėris. Projekto  organizatorius – Švenčionių rajono pedagogų švietimo centras, Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo gimnazija, projekto vadovės – mokytojos Nijolė Vainorienė ir Alina Bura.
           Vasario – balandžio mėnesiais projekto dalyviai kūrė el. plakatus ar piešė plakatus  su šūkiu ,,PEACE IS ALWAYS BEAUTIFUL.“, ,,FRIEDEN IST IMMER SCHÖN.“, ,,МИР ВСЕГДА ПРЕКРАСЕН“.
Projekto tikslai:
ugdyti mokinių sąmoningumą siekti laisvės, saugumo ir teisingumo, užtikrinant saugią aplinką;
ugdyti mokinių komunikacinę, socialinę ir kultūrinę kompetencijas;
ugdyti mokinių sampratą apie taiką;
tobulinti mokinių užsienio kalbų žinias;
skatinti kūrybiškai naudoti įvairius IKT įrankius kalbos mokymosi procese;
skatinti ir plėtoti informacinių technologijų pažinimą;
ugdyti kūrybiškumą ir meninę saviraišką. 
Sulaukėme plakatų ne tik iš Lietuvos, bet ir iš Latvijos.

 

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą