2016 m. spalio 14 d., penktadienis              METODINĖS TARYBOS POSĖDIS
                                                                      
Spalio 13 d. metodinės tarybos posėdyje svarstyta mokytojų profesinio tobulėjimo galimybės ir gerosios patirties sklaida, remiantis įsivertinimo anketomis.
Nutarta per pusmetį stebėti 2 kolegų pamokas, kreipiant dėmesį į savo plėstinas kompetencijas, o pusmečio pabaigoje metodinėse grupėse pasidalinti  stebėtų pamokų sėkmėmis bei naujausia literatūra plėstinos kompetencijos tema.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą