2016 m. spalio 10 d., pirmadienis


INTEGRUOTA ANGLŲ KALBOS IR GEOGRAFIJOS PAMOKA                      „K. Kolumbas – didžiųjų geografinių atradimų pradininkas“


Spalio 10 d. mokytojos B. Radziulienė ir J. Guigienė vedė pamoką „K. Kolumbas – didžiųjų geografinių atradimų pradininkas“. Pamokoje dalyvavo III klasių mokiniai.
Pamokos pradžioje, sužadinime mokiniai skaitė anglų kalba žodžius ir nustatė, kad šie žodžiai susiję su K. Kolumbu. Pamokos temą ir uždavinius kartu su mokiniais suformulavo mokytojos anglų ir lietuvių kalbomis. Paskirstė poroms užduotis. Mokiniai, dirbdami porose, naudodamiesi planšetėmis, vadovėliu, žemėlapiais, turėjo surasti informaciją apie K. Kolumbo asmenybę,  didžiųjų geografinių atradimų priežastis (K. Kolumbo kelionių tikslas), keliones, parodyti  atrastas žemes, įvertinti šių kelionių reikšmę pasaulio suvokimui ir jų pasekmes. Kiekviena pora pateikė po 2-3  teiginius. Gautas žinias įtvirtino, atlikdami užduotis lapuose individualiai – reikėjo į tekstą anglų kalba atrinkti ir įrašyti tinkamus žodžius, sąvokas.  O apibendrinant ir reflektuojant mokiniai  turėjo sunumeruoti  sakinius (anglų kalba) ir įsivertinti savo veiklą pamokoje. Pamokoje užduotys buvo diferencijuotos.

Ačiū mokytojoms B. Radziulienei ir J. Guigienei už tiksliai suplanuotą, įdomią integruotą pamoką.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą