2014 m. lapkričio 17 d., pirmadienis

Mokytojos B. Radziulienės mintys:

Spalio 27-28 d. dalyvavau konferencijoje “Vertinimas ir įsivertinimas” ugdymo procese. Dalinomės patirtimi, kokius vertinimo būdus naudojame, kaip veikia pedagogas surinkęs vertinimo informaciją, iš kur žino, kad ugdytinis padarė pažangą ir pagerėjo pasiekimai.
Buvo akcentuota, kad vertinimo ir įsivertinimo kriterijai – tai kelias į sėkmę, dalinamasi patirtimi kaip mokomasi įsivertinti, kaip vyksta susitarimai dėl įsivertinimo ir vertinimo kriterijų, kaip mokiniai išmoksta įsivertinti, kaip įsivertinimas skatina mokymosi motyvaciją. Kas liečia formuojamąjį vertinimą, buvo kalbama, kaip formuojamasis vertinimas motyvuoja mokinį, siejasi su pamokos uždaviniais ir pritaikytomis programomis. Ką daryti, kad vertinimas nebūtų tik formalus veiksmas.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą