2019 m. spalio 21 d., pirmadienis

Metodinės tarybos susirinkimas

Metodinė taryba aprobavo tyrimo „Mokinių įsivertinimo poveikis mokymosi motyvacijai ir rezultatams“ duomenis ir teikia išvadas bei rekomendacijas:
1. Mokiniai įsivertinimą suvokia kaip paties mokinio ugdymosi proceso, pasiekimų ir pažangos stebėjimą, vertinimą ir apmąstymą, nusimatant tolesnius mokymosi žingsnius.
2. Įsivertinimas nedidina mokymosi motyvacijos, tačiau padeda tobulinti gebėjimus ir gerinti pasiekimus. 

3. Įsivertinimas paveikiausias išėjus skyrių/ modulį.
4. Įsivertinimas/ refleksija yra/ gali būti pamokos pabaigoje/pusmečio pabaigoje.


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą