2018 m. balandžio 19 d., ketvirtadienis


MOKOMĖS KITAIP 

Yra sukaupta daug žinių apie geros pamokos organizavimo būdus ir metodus, tačiau nėra vieno recepto, garantuojančio pamokos sėkmę. Atrasti veiksnius, didinančius pamokos efektyvumą, padeda kolegialus mokymasis. Gimnazijoje organizuota pamoka, kurioje mokiniais, vertintojais, stebėtojais buvo patys mokytojai. Darbas pamokoje, diskusijos, pastebėjimai, patarimai, atskleidė galimybes kaip galima tobulinti pamokų kokybę.
2018 m. kovo 12 d., pirmadienis

Lietuvos vokiečių kalbos mokytojų asociacija 2017-10-13 - 2017-12-31 vykdė projektą "Mokymai: Medijų raštingumas multiplikatoriams". Projektą rėmė Vokietijos Federacinės Respublikos ambasada Vilniuje. Projekto vykdytojas - Lietuvos vokiečių kalbos mokytojų asociacija bendradarbiaudama su Tolerantiško Jaunimo Asociacija. Projekto idėjos autorius p. Anna Nowodworska (DAAD, LEU). Projekto pagrindinis renginys - mokymai vyko spalio 13 d. Vilniaus universitete Filologijos fakultete. Projekte dalyvavo10 komandų iš visos Lietuvos. Šis projektas -  puikaus tarpdalykinio bendradarbiavimo pavyzdys siekiant saugumo nuo išorės grėsmių, gerovės ir tolerancijos mūsų šalyje.
Į šį projektą buvo atrinkta ir mūsų gimnazija. Anglų ir vokiečių kalbų mokytoja Zita Karneckienė ir gimnazijos IV a klasės mokinė Vytautė Rukšėnaitė dalyvavo mokymuose bei surengė renginį "Kaip apsaugoti savo duomenis" Švenčionėlių Mindaugo gimnazijoje. Apie renginį  plačiau:
https://www.ldv.lt/images/PDF/Miteinander/2017_Herbst/vokieciu_miteinander_priedas_2_int.pdf

Mokytojo TV - tikras metodinės veiklos lobynas


http://mokytojotv.blogspot.lt/

2018 m. vasario 23 d., penktadienis

DIAGNOZĖ - MOKYTOJAS


Vasario 24d. neformaliojo klubo ,,Diagnozė - mokytojas" susitikime buvo analizuojama diferencijavimo ir individualizavimo nauda, būdai bei galimybės pamokose. Pavaduotojai A. Činčikienė pasidalinus  V. Bacio seminaro ,,Šiuolaikinė pamoka pagal Geros mokyklos koncepciją" įspūdžiais, mokytojai ilgai diskutavo apie geros pamokos kriterijus ir jų reikšmę pamokos kokybei.

2017 m. gruodžio 4 d., pirmadienis

MT ir metodinių grupių posėdžiai 
,,Diferencijavimas ir individualizavimas. Patirtys ir galimybės"

Lapkričio mėn. mokytojai dalinosi patirtimi apie individualizavimo ir diferencijavimo galimybes pamokose. Metodiniuose susirinkimuose aptarė motyvacijos, diferencijavimo bei individualizavimo sąsajas, savą patirtį, sėkmes ir nesėkmes. Įrodyta, kad ugdymas yra sėkmingas tada, kai ugdymo turinys, mokymo metodai pritaikomi skirtingiems klasės mokinių sugebėjimų lygiams, poreikiams, mokymosi stiliams. Todėl visose grupėse mokytojai ieškojo efektyvių metodų, nukreiptų į mokinių intelektinius polinkius, stiprinančių mokinių mokymosi motyvaciją, skatinančių mokytojo ir mokinių bendradarbiavimą mokantis. Mokytojų gerosios patirties pavyzdžiai aprašyti ,,Patirties skrynioje"
INTEGRUOTA BIOLOGIJOS - ETIKOS PAMOKA 
,,AIDS: deriau žinoti"


Gruodžio 4 d. įvyko integruota biologijos - etikos pamoka 
,, AIDS - geriau žinoti" . Mokiniai analizavo ŽIV plitimo būdus, situaciją Lietuvoje ir Europoje, aptarė svarbiausias vertybes, būtinas norint išvengti užsikrėtimo ŽIV bei suprasti ir padėti užsikrėtusiems.

2017 m. lapkričio 2 d., ketvirtadienis

Vaizdo pamokų kūrimas

Lapkričio 2 dieną gimnazijos mokytojai susirinko į metodinį grupės „Diagnozė - mokytojas“ užsiėmimą „Vaizdo pamokų kūrimas“. Užsiėmimo metu buvo parodytos vaizdo pamokos kūrimo galimybės; mokytojai turėjo progą išbandyti Apowersoft Free Online Screen Recorder priemonę. Medžiagą ir nuorodas galite rasti čia.