2019 m. balandžio 9 d., antradienis

Metodinis užsiėmimas 
Gera pamoka. Įsivertinimas


Balandžio 9d. įvyko metodinis užsiėmimas, skirtas išbandytiems  mokinių įsivertinimo būdams, jų naudai mokiniui bei mokytojui  aptarti ir susitarti dėl naudotino/ų įsivertinimo modelio/ ių taikymo ugdymo procese. Įsivertinimo būdų taikymo patirtimi dalijosi įvairių dalykų mokytojai. Susitarta įsivertinimo būdus naudoti atsižvelgiant į dalyko specifiką bei ieškoti minimalių laiko sąnaudų reikalaujančių mokinių įsivertinimo galimybių

2019 m. kovo 31 d., sekmadienis

Anglų ir vokiečių k. mokytojos Zitos Karneckienės įsivertinimo pavyzdžiaiĮSIVERTINIMUI:

INDIVIDUALUS ĮSIVERTINIMAS
1. Aš turėjau atlikti
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________


2. Man sekėsi
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

3. Manau, man reikėtų stengtis
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

ĮSIVERTINIMAS
3 svarbūs dalykai, kurių aš išmokau pamokoje:
.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
1–2 dalykai, kurių turėčiau pasimokyti:
.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
1 dalykas, kurio aš visiškai nesupratau:
.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................

            SAVO VEIKLOS ĮSIVERTINIMAS   Klasė:                     Data:
                          Įvertinkite savo veiklą apibrėždami atitinkamą skaitmenį.
                                                                      Blogai                                       Labai gerai
1. ............................................                1               2               3               4                 5
2. ............................................                1               2               3               4                 5
3. ............................................                1               2               3               4                 5
4. ............................................                1               2               3               4                 5
5. ............................................                1               2               3               4                 5

Ką galiu padaryti, kad mokyčiausi geriau:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                             RAŠTO DARBŲ ĮSIVERTINIMO PAVYZDYS:


Name:………………
WRITING    -   SELF-EVALUATION

1. I can write formally/informally depending on the purpose and the reader.
2. I can write an essay, composition, informal letter, film/book review, e-mail, report, description of a person/place, in class on an assigned topic.
3. I can express ideas and arguments effectively when writing.
4. My essay is well organized (thesis sentence, topic sentences, supporting ideas with examples or data, summarizing information).
5. I use proper structuring (line spacing, proper margins, linking and signal words).
6. I can develop organized summary.
7. I can summarise in writing the information that was read/listened to.
8. I can use proper grammar, vocabulary, spelling and punctuation.
9. I can understand written instructions for a writing task.
 10. I can use indirect quotations.
11. In order to avoid repetition I can paraphrase correctly.
12. I avoid plagiarism.
13. I use a variety of sentence types.
14. I use the variety of lexical structures.


IN ORDER TO IMPROVE MY PERFORMANCE, NEXT TIME I…..

Anglų kalbos mokytoja Zita Karneckienė

2019 m. vasario 21 d., ketvirtadienis

Metodinis užsiėmimas
Mokinių pasiekimų gerinimo priemonės

          Vasario 19 d. įvykusio    metodinio   užsiėmimo metu tartasi, kaip gerinti mokinių pasiekimus.  Dirbdami mišriose dalykinėse  grupėse mokytojai  formulavo ir pristatė į rezultatą orientuotą pamokos uždavinį. Dalykų mokytojai taip pat aptarė ir pateikė svarstyti  mokinių įsivertinimo būdus bei pavyzdžius.

2018 m. gruodžio 26 d., trečiadienis

Iš anglų ir vokiečių kalbų mokytojos Zitos Karneckienės pamokų:ĮSIVERTINIMO BŪDAI:

Iš mokytojos B. Radziulienės pamokos:

SAVIVALDAUS MOKYMOSI BŪDAS:
Tema: Asmeninio laiško rašymas
Klasė 3 B1
Pamokos tikslas: Mokiniai, išsikėlę individualų mokymosi tikslą, patobulins laiško rašymo gebėjimus
Mokiniai jau yra parašę laišką, už kurį buvo įvertinti. Praeitą pamoką vyko klaidų analizė, tačiau mokytoja šiandien neima naujos  temos, o pamoką skiria savivaldžiam mokymuisi: mokiniai išsikelia tikslą, (taip netiesiogiai diferencijuojama užduotis) ką per 30 minučių patobulins: pvz. 5 mokiniai išsikelia tikslą išmokti be klaidų parašyti dvi įžangos frazes, kurias galima pritaikyti bet kuriame laiške, 4 mokiniai teigia, kad mokysis rašyti to paties laiško dėstymo dalį (vėl diferencijavimas, kurį pasirenka patys mokiniai), kad užsifiksuotų laiške vartojami diskurso žymekliai ir 2 mokiniai išsikelia tikslą išmokti be klaidų parašyti  2 pabaigos sakinius, kurie gali būti vartojami bet kuriame laiške. Mokytoja pasako, kad , jeigu mokiniai pasieks užsibrėžtą tikslą, rašydami kitą laišką jau turės 1 balą iš 10. Tai motyvuoja visus  mokinius. Per pamoką mokiniai dirba: juodraštyje daug kartų rašo sakinius, po to, tikrinasi , žiūrėdami į ištaisytą laišką, ar teisingai parašė.  Po 30 minučių, mokiniai pasiima ankstesnį, ištaisytą laišką ir patys tikrinasi, ar pavyko pasiekti tikslą (įsivertina). Pamokos pabaigoje mokytoja surenka jau mokinių pasitikrintus darbus (sakinius), kuriuos ištikrins (ar mokiniai nepaliko klaidų) ir kitą pamoką pasakys mokiniams, ar jie gaus vieną balą (vertinimas).