2019 m. rugpjūčio 31 d., šeštadienis


Mokytojau,

Duok mokiniui sparnus,
kad jis galėtų jausti, kurti, džiaugtis ir stebėtis,
kad norėtų laime dalytis su kitais.

Duok mokiniui sparnus,
kad jis galėtų skristi tik jam vienam aiškia kryptimi,
taip aukštai, kaip jis pats panorės.

Duok mokiniui sparnus
ir pakilk šiam skrydžiui drauge.
Pajusk savo galimybes,
klausykis, stebėk, kurk gyvenimą
ir mokyk šito kitus.

(Iš Eigil Kjaergaard ir Rimos Martinėnienės  knygos "Nepaprastas pavasaris")


2019 m. birželio 7 d., penktadienis


Apskritojo stalo diskusijų ciklas

Integruota  Apskritojo stalo diskusija
„Labanoro girios likimas“

.Birželio 6 dieną gimnazijoje įvyko integruota apskritojo stalo diskusija „Labanoro girios likimas“. Joje  dalyvavo VĮ Valstybinių miškų urėdijos Švenčionėlių regioninio padalinio vadovas Giedrius Grincevičius, viešųjų pirkimų inžinierė Ona Gylienė, vyriausias miškininkas Remigijus Zemlevičius bei 1-3 klasių gimnazistai.  Švenčionėlių regioninio padalinio vadovas Giedrius Grincevičius pristatė Švenčionėlių urėdijos miškų schemą. Kadangi  gyventojams svarbu žinoti,  kad jų naudojama mediena ir medienos gaminiai kilę iš miškų,  naudojamų nepažeidžiant aplinkosaugos, socialinių ir ekonominių standartų, Ona Gylienė akcentavo, kad VĮ Švenčionėlių miškų urėdijai įteiktas FSC® sertifikatas, reiškiantis, jog urėdijos valstybiniai miškai tvarkomi pagal griežtus aplinkosaugos, socialinius ir ekonominius standartus, urėdijos vykdoma veikla atitinka nacionalinius teisės aktus ir tarptautinius reikalavimus. Giedrius Grincevičius išsamiai atsakė į mokinių klausimus apie  Labanoro girios likimą - iškirstų plotų atsodinimą, priežiūrą, miškų kirtimo pasekmes gyvūnams, augalams ir jų buveinėms. VĮ Valstybinių miškų urėdijos Švenčionėlių regioninio padalinio specialistų teigia, jog moksliniai faktai, praktiniai pavyzdžiai įrodo, kad Lietuvoje miškai tvarkomi atsakingai,  darbai vykdomi pagal pasaulinius standartus, garantuojančius miškų išsaugojimą ateities kartoms.
Diskusiją moderavo IIb klasės mokinės Erika Čaikinaitė ir Gabrielė Michnovič. Renginį organizavo biologijos mokytoja Daiva Gaidamavičienė ir chemijos mokytoja Nijolė Gudelienė.

2019 m. birželio 5 d., trečiadienis

Integruota pamoka
„Gamtos ir istorijos objektų poetizavimas padavimuose“


Birželio 4 d. Iab klasės mokiniai dalyvavo integruotoje lietuvių kalbos, istorijos ir geografijos pamokoje „Gamtos ir istorijos objektų poetizavimas padavimuose“. Pagal pateiktus klausimus analizuodami bei lygindami skirtingų stilių tekstus dirbdami grupėmis mokiniai savarankiškai aiškinosi geografinę pateikto piliakalnio padėtį, istorinę jo paskirtį bei pastarųjų poetizavimo   padavime būdus ir priemones. Mokiniai  pristatė parengtas   integruotas įžvalgas: ar pateiktąjį padavimą būtų galima  pavadinti metraščiu.
Pamoką vedė lietuvių kalbos mokytoja Alė Krinickienė ir geografijos mokytoja Jurgita Politienė. 2019 m. gegužės 22 d., trečiadienisPraktinis užsiėmimas

„Įsivertinimas vertinimo procese“


Gegužės 22 d. įvykusiame  praktiniame užsiėmime aptarta reguliaraus įsivertinimo nauda mokiniui bei mokytojui ir tartasi dėl įsivertinimo būdų, laiko ir vietos ugdymo procese bei įtakos vertinimui. Diskusijoje dalyvavę skirtingų dalykų mokytojai pateikė savo įžvalgas, pastebėjimus  apie įsivertinimo vaidmenį ugdymo bei vertinimo procese: įsivertindamas mokinys turi akivaizdesnę galimybę pamatyti savo gebėjimų lygį, pajaučia atsakomybę už mokymosi rezultatus, o mokytojui lengviau dirbti kryptingai. Todėl įsivertinimas yra/ gali būti  pagalba ugdant/is. Įsivertinimą pamokos pabaigoje ir/ar išėjus skyrių mokytojas organizuoja savo nuožiūra, atsižvelgdamas į dalyko, klasės specifiką, temos/ skyriaus turinį.

2019 m. gegužės 10 d., penktadienisAtvejo analizė - įvairios perspektyvos

Mokinių grupės gauna tą pačią temą/ užduotį, ruošiasi savarankiškai ir pristato parengtas įžvalgas  pasirinkta forma:
grupės pranešimu,
interviu,
situacijų žaidimu,
improvizacija,
vaizdo klipu ir pan.
Mokiniai susidaro visuminį aptariamos situacijos vaizdą. Informacijos kartojimas/is irgi privalumas: ji geriau įsimenama.
Temų/užduočių  pavyzdžiai
Ko gali išmokti jaunas žmogus skaitydamas Homerą?
Ką ir kodėl šiandien pavadintume Antigonės maištu?
Kuo Baroko žmogaus pasaulėjauta artima šiandienos žmogaus pasaulėjautai?
Kuo šiandienos jaunam žmogui gali būti įdomus V. Šekspyras?
Pst. Galimi grupių įžvalgų vertinimo kriterijai:
Turinys – 5 t.
(Kalbėjimo trukmė – 4-5 min., jei tekstas skaitomas,  atimama 2,5 t.)
Struktūra – 2 t.
(yra visos trys struktūrinės dalys, jei trūksta kurios nors dalies, atimama 1 t.)
Kalbos vartojimas – 3t.
 (už  5 klaidas atimama po 1 tašką)
Iš viso 10 t.

Parengė
lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Alė Krinickienė

2019 m. gegužės 2 d., ketvirtadienis


Vilhelmina Urbonienė vedė pamokas Los Andžele ir San Diege

2019-03-07 – 2019-03-25 Švenčionėlių Mindaugo gimnazijos  mokytoja Vilhelmina Urbonienė Amerikos Lietuvių bendruomenės kvietimu viešėjo Kalifornijoje. Kelionę moderavo radijo laidų vedėja Rima Stanelytė. Kovo 9 d. mokytoja dalyvavo Los Andželo šv. Kazimiero lituanistinėje mokykloje „Protmūšyje“, skirtame  Kovo 11-ajai paminėti, kur apdovanojo  nugalėtojus. Kovo 10 dieną mokytoja sveikino tautiečius Los Andželo bendruomenės namuose renginyje, skirtame Kovo -11-osios minėjimui , o kovo 12 d. susitiko su Lietuvos Respublikos generaliniu konsulu Dariumi Gaidžiu Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate Los Andžele. Susitikimo metu buvo įteikta Švenčionėlių  Mindaugo gimnazijos direktorės Daivos Veronikos Gaidamavičienės  ir Kaltanėnų sporto ir turizmo centro direktoriaus Kęstučio Lisausko pasirašytos bendradarbiavimo sutartys bei Švenčionių rajono savivaldybės knyga apie Švenčionių rajoną. Vėliau mokytoja vedė intelektualų vakarą baleto mokyklos vadovės Eglės Špokaitės ir mokslininko Dainiaus Mačikėno namuose San Diege pamokas „Kas telpa širdutėje?“ ir „Gyvenimo kelias“  šeštadieninėje lietuviškoje šv. Kazimiero parapijos mokykloje Los Andžele. Dalyvavo  filmo  „Virš pilkų debesų“ peržiūroje ir analizėje su režisieriumi Mariumi Markevičiumi. Kovo 23 ir kovo 30 d. mokytoja Vilė kalbėjo Kalifornijos radijo laidose.
 Radijo laidos, kuriose kalbėjo mok. V. Urbonienė  įrašai:
Rima,radio,March23,2019.wav
 https://www.dropbox.com/…/Rima%2Cradio%2CMarch30%2C2019.wav…

2019 m. balandžio 30 d., antradienis


Apskritojo stalo diskusijų ciklas

Apskritojo stalo diskusija, skirta
rašytojo J. Tumo - Vaižganto 150-osioms gimimo metinėms

                 Balandžio 30 d. Nalšios muziejuje įvyko Švenčionių rajono mokinių Apskritojo stalo diskusija – Juozo Tumo- Vaižganto kūrybos komentuojamieji skaitymai, skirti 150-osioms rašytojo gimimo metinėms paminėti. Savitas įvadas į diskusiją –  II a klasės gimnazisto Jokūbo Jurkevičiaus skaitytas apysakos fragmentas  pagrindinio veikėjo Mykoliuko vidinė kelionė, dominuojanti ir visame kūrinyje. Renginyje dalyvavę visų rajono gimnazijų mokiniai gvildeno Vaižganto apysakos „Dėdės ir dėdienės“ problemiką bei sietį su šiandienos aktualijomis, tvirtino viešojo kalbėjimo, teksto analizės bei argumentavimo įgūdžius.   III c klasės gimnazisto Igno Molčanovo atlikta „Severiutės rauda“ įspūdingas renginio pabaigos akcentas.
Mokinius parengė lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos Alė Krinickienė ir Asta Činčikienė.