2018 m. lapkričio 28 d., trečiadienis
Praktinis užsiėmimas ,,Tradicinių ir inovatyvių metodų dermė, skatinanti savivaldų mokymąsi“                  


Lapkričio 28d. įvyko metodinės tarybos praktinis užsiėmimas  „Tradicinių ir inovatyvių metodų dermė, skatinanti savivaldų mokymąsi“.                   
Etnokultūros pamoką mokytojams tema „Skaistaturgis. Ką perduosime ateinančioms kartoms?“ vedė lietuvių kalbos mokytoja ekspertė Alė Krinickienė ir etikos mokytoja metodininkė Vilhelmina Urbonienė.
Pamokoje taikytas išmokimo metodas - atvejo analizė.
Pamokos uždavinys- remiantis duota  medžiaga bei internetinėmis nuorodomis pasirinktoje vietoje  išanalizuoti pateiktą atvejį pagal skirtingų lygių klausimus ir savo įžvalgas pateikti pasirinkta forma.
Grupių darbas - atvejo „Skaistaturgis - ateinančioms kartoms: kas?ką?/kaip?/kodėl?“ analizė -  vyko  skirtingose vietose: bibliotekoje, muziejuje, informacinių technologijų, dailės, muzikos kabinetuose. 
Grupių įžvalgos pristatytos kūrybiškai ir inovatyviai - improvizacija, situacijų žaidimu, vaizdo klipu, vaizdo pranešimu.
Įsivertinimas- refleksija - Darbo rėmeliai.  

2018 m. lapkričio 12 d., pirmadienis

Ričardas Doveika: „Išvaduokime mokytojo pašaukimą“

Kunigo Ričardo Doveikos įkvepianti motyvacinė kalba respublikinėje konferencijoje „Noriu į mokyklą“

https://www.youtube.com/watch?v=F0trkfhUFIE&feature=share&fbclid=IwAR1IspzKWrmmjZLySzCsKVUsYOrkowSXRf6LuWUO3MO9pEdU_76YECCmyXQ

2018 m. spalio 25 d., ketvirtadienis


1858 m. Londono universitetas pirmasis įsteigė Išorinę (angl. External) programą ir pasiūlė nuotoliniu būdu įgyti laipsnį. 1873 m. Bostono universitetas pasiūlė visuomenės skatinimo mokytis namuose programas, o 1911 m. Australijos universitete atsirado susirašinėjimo studijų skyrius. Pirmieji nuotolinio mokymosi kursai buvo organizuojami susirašinėjimo būdu.
Šiais technologijų laikais, visas pasaulis pasiekiamas internetu ir nuotoliniu būdu. Norite mokytis - prašome, galima mokytis, tam yra 
kursai internetu:
https://www.pedagogas.lt/akredituoti-mokymai

2018 m. spalio 24 d., trečiadienis

Gerosios patirties sklaida klube  
 „Diagnozė - mokytojas“    Spalio 23d. įvyko klubo „Diagnozė - mokytojas“ užsiėmimas tema „Įsivertinimo būdai ir įrankiai naudojantis IKT“. Informatikos mokytojas metodininkas Gintaras Nalivaika ir anglų kalbos mokytoja metodininkė Zita Karneckienė  pateikė praktinių  IKT naudojimo  skatinant individualų įsivertinimą būdų  bei modernios testavimo technikos pavyzdžių.

2018 m. spalio 8 d., pirmadienis


Spalio 6 d. Vilniaus Karininkų Ramovėje vyko almanacho - albumo " Lietuva - tai aš" sutiktuvės. Lietuvos kūrybinės raiškos asociacijos " Menų sodas" nariai  išleido knygą, skirtą Lietuvos atkūrimo 100- čio paminėjimui. kuo išskirtinė ši knyga? Joje virš 300 eilėraščių , skirtų Lietuvai. Džiaugiamės, kad į šį almanachą pateko ir mūsų gimnazijos mokytojų Linos Rodevičienės ir Vilhelminos Urbonienės eilės, skirtos Lietuvai. V. Urbonienės eilėraštis " Šventovė" pelnė II vietos nominaciją.

2018 m. rugpjūčio 31 d., penktadienis


METODINĖS TARYBOS SUSIRINKIMAS


Rugpjūčio 28 d. įvykusiame metodinės tarybos susirinkime pakoreguotas 2018-2019 m. m. veiklos planas, aktualizuojant savivaldaus mokymosi procesą kaip į inovatyvius sprendimus orientuotą ugdymą, numatyti būdai bei metodai, skatinantys savivaldų mokymąsi.

2018 m. balandžio 19 d., ketvirtadienis


MOKOMĖS KITAIP 

Yra sukaupta daug žinių apie geros pamokos organizavimo būdus ir metodus, tačiau nėra vieno recepto, garantuojančio pamokos sėkmę. Atrasti veiksnius, didinančius pamokos efektyvumą, padeda kolegialus mokymasis. Gimnazijoje organizuota pamoka, kurioje mokiniais, vertintojais, stebėtojais buvo patys mokytojai. Darbas pamokoje, diskusijos, pastebėjimai, patarimai, atskleidė galimybes kaip galima tobulinti pamokų kokybę.