2017 m. kovo 24 d., penktadienis

INTEGRUOTA ETIKOS IR TIKYBOS PAMOKA RAJONO MOKYTOJAMS


Švenčionėlių Mindaugo gimnazijos mokytojos 
V. Urbonienės ir Švenčionėlių progimnazijos mokytojos G. Umbražiūnienės iniciatyva kovo 23 dieną Švenčionėlių miesto bibliotekoje vyko integruota pamoka "Tegul dievo ir filosofo žodis eina į mano širdį". 

 

2017 m. kovo 23 d., ketvirtadienis

INTEGRUOTA MATEMATIKOS - CHEMIJOS PAMOKA
 „TIRPALŲ UŽDAVINIAI“

Kovo 23 d. matematikos mokytoja T. Dudėnaitė ir chemijos mokytoja N. Gudelienė vedė integruotą pamoką „Tirpalų uždaviniai“
Užsirašę uždavinių pavyzdžius ir išnagrinėję vaizdo pamoką (http://vaizdopamokos.lt/matematika/darbo-koncentracijos-ir-procentu-uzdaviniai/), 12 klasės mokiniai sprendė uždavinius, taikydami algebrinį arba cheminį sprendimo būdą.
Po pamokos mokiniai džiaugėsi netradicine pamoka, o mokytojos - produktyviu mokinių darbu  ir pasiektu pamokos tikslu.

2017 m. sausio 25 d., trečiadienis

INTEGRUOTA MATEMATIKOS - INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PAMOKA
„ TIESINIŲ LYGČIŲ SISTEMŲ  SPRENDIMAS 

Sausio 25d. 1c kl. vyko integruota matematikos - informacinių technologijų pamoka. 
Pamokoje mokiniai išmoko išspręsti tiesinių lygčių sistemą su skaičiuokle, įsivertino savo darbą ir aptarė asmeninę pažangą.
Mokiniams patiko dirbti mažose grupėse bei atlikti užduotis įvairiais būdais.
Mokytojai džiaugėsi mokinių aktyviu dalyvavimu ir kruopščiu darbu pamokoje.
Ačiū mokytojams Vidai Dindienei ir Gintarui Nalivaikai bei 1c klasės mokiniams už įdomią pamoką.

2017 m. sausio 24 d., antradienis

ATVIRA INTEGRUOTA LIETUVIŲ KALBOS IR  ANGLŲ KALBOS PAMOKA 
„ VERTIMO MENAS 

Sausio 24d. mokytojos metodininkės Asta Činčikienė ir Zita Karneckienė vedė atvirą integruotą pamoką „Vertimo menas“. 
Po pamokos mokytojos džiaugėsi mokinių aktyvumu, žingeidumu, praktinio darbo rezultatais bei pamokoje atskleistomis naujomis IKT panaudojimo galimybėmis: planšetės - vertimui ir naudojimuisi internetiniais žodynais bei ieškant informacijos apie autorių ir jo kūrybos bruožus, o internetinė siena PADLET- vertimų analizei, tarpusavio vertinimui bei įsivertinimui.

 

2016 m. gruodžio 29 d., ketvirtadienis

Neformalaus klubo ,,DIAGNOZĖ - MOKYTOJAS" susirinkimas


Gruodžio 28d. vyko neformalaus klubo ,,Diagnozė - mokytojas" susirinkimas. Jo metu buvo aptartos stebėtos pamokos ..Kolega - kolegai".

Džiugu, kad net 90 procentų mokytojų stebėjo 2 ir daugiau kolegų pamokas, jas aptarė su pamoką vedusiu mokytoju bei užpildė stebėtų pamokų protokolus. Pamokų stebėjimo tikslas buvo susijęs su mokytojų įsivertinimo anketose numatytomis plėstinomis kompetencijomis. 
Susirinkimo metu nuoširdus grįžtamasis ryšys skatino kolegiškai pagarbų, argumentuotą pokalbį bei sukūrė atmosferą, skatinančią tobulėti ir mokytis.